Search
Close this search box.

W latach trzydziestych po reformie jędrzejewiczowskiej z roku 1932 zmieniającej organizację szkoły średniej ogólnokształcącej, struktura szkoły obejmowała 4 -letnie gimnazjum i 2 -letnie liceum. Taką strukturę organizacyjną łącznie z patronem szkoły zatrzymano do 1947 roku. Warto nadmienić, iż szkoła, posiadająca w ostatnim roku przed wybuchem II Wojny światowej 4 klasy gimnazjalne i 2 klasy licealne, oraz 283 absolwentów zawdzięczała swe istnienie i rozwój troskliwej opiece miasta, oraz ofiarnej pracy grona pedagogicznego. Do wybuchu II Wojny światowej kolejnymi dyrektorami byli: Jan Prokopek (1920-1925) Ludwik Kita (1925-1928) Wilhelm Kuczera (1928-1930) Mieczysław Szymański (1930-1968)

Skip to content