Search
Close this search box.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni!

Lekcje w szkołach zostały zawieszone decyzją Ministra Edukacji Narodowej, mimo to nadal odbywają się różnego rodzaju zajęcia z wykorzystaniem takich mediów, jak e-dziennik, platformy edukacyjne, portale społecznościowe, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, itp.
Nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby realizować podstawę programową. Na bieżąco kontaktują się z uczniami i zachęcają do wykonania różnego rodzaju ćwiczeń, które są na bieżąco oceniane i komentowane. Uczniowie mają komfort pozostawania w domu i wykonywania w dogodnym czasie wyznaczonych zadań. Nauczyciele cały czas doskonalą swój warsztat pracy, poszukują nowych rozwiązań, zachęcają młodzież do aktywnego uczestnictwa w proponowanych zajęciach.

Jednakże część młodzieży może potraktować tę wyjątkową sytuację jako czas wolny, czas ferii. Zwracamy się więc prośbą o dopilnowanie, aby Państwa dzieci nie zaprzestały realizowania obowiązku szkolnego. W tym celu prosimy o sprawdzenie, czy uczeń:
• ma kontakt z nauczycielami prowadzącymi,
• ma dostęp do wyżej wymienionych mediów,
• wie, jakie bieżące treści są realizowane,
• wie, jakie ma zadania do wykonania.
Prosimy również zwrócić uwagę, czy Państwa dziecko ma zapewnione dogodne warunki do pracy w domu, np. swobodny dostęp do laptopa, tabletu czy komputera stacjonarnego; w ostateczności można wykorzystać smartfony. W miarę możliwości, prosimy sprawdzać, czy uczeń wykonuje zadane prace na bieżąco.
Zdajemy sobie sprawę, że jest to czas trudny dla uczniów; mogą się obawiać, czy będą mieć możliwość przystąpienia do czekających ich egzaminów, ukończenia szkoły czy uzyskania promocji do klasy programowo wyższej. Państwa postawa, polegająca na aktywnym zaangażowaniu w proces uczenia się, wspieraniu w chwilach wątpliwości, częstych rozmowach, wspólnym spędzaniu czasu wolnego czy wspólnych pracach domowych, powinna zaowocować poprawą samopoczucia dziecka, wzmocnić jego wiarę w siebie.
Państwa wysiłki wspierają nauczyciele, którzy, jak wspomniano powyżej, aktywnie i odpowiedzialnie realizują swoje obowiązki, mając na uwadze jak najlepsze przygotowanie młodzieży do tegorocznego egzaminu maturalnego. Klasy niższe również są objęte odpowiednią opieką.
W celu zasięgnięcia bardziej szczegółowych informacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z wychowawcami i nauczycielami telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny.

Aby właściwie zorganizować dziecku naukę w domu, należy:
1. Zapewnić uczniowi ciszę i spokój, aby mógł w skupieniu wypełniać powierzone mu zadania (wyłączyć telewizor, radio itp.).
2. Przygotować stałe miejsce do pracy, gdzie bez problemu dziecko będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki i zeszyty.
3. Udzielić pomocy we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, uczeń może nie być w stanie sam poradzić sobie z organizacją czasu; plan pracy można oprzeć na planie lekcji z danego dnia.
4. Nie rozpraszać dziecka w czasie nauki, nie rozmawiać z nim na inne tematy, nie wydawać poleceń itp.
5. Robić 5 – 10 minutowe przerwy po każdych 45 minutach pracy (przewietrzyć pokój, wykonać kilka ćwiczeń itp.).
6. Pomagać dziecku, ale nie wyręczać go w wykonywaniu zadania – zawsze można również zwrócić się o pomoc do nauczyciela danego przedmiotu.
7. Wytworzyć w domu odpowiednią atmosferę poszanowania nauki i nauczyciela.
Jak zmotywować dziecko do systematycznej nauki?
1. Podkreślać znaczenie nauki w życiu każdego człowieka i systematyczność, która przynosi rezultaty w postaci braku zaległości.
2. Doceniać pracę i samodzielność dziecka, dostrzegać jego osiągnięcia.
3. Stosować pozytywne wzmocnienia i pochwały – konkretne, wskazujące na działanie np.: „Świetnie rozwiązałeś to zadanie z matematyki”, „Znalazłaś bardzo dobrą drogę do rozwiązania tego zadania”, „Fantastycznie narysowałaś ten schemat komórki”, zamiast zdań typu: „Jak zawsze jesteś dobra z matematyki” czy też „Masz niezłe zdolności plastyczne”.
4. Nie krytykować; w razie potrzeby służyć pomocą, ale nie wyręczać.
5. Nie stawiać wymagań wobec dziecka ponad jego możliwości.
6. Ukazywać praktyczne zastosowanie informacji zdobytych podczas nauki.
7. Zachęcać do stosowania różnego rodzaju technik ułatwiających zapamiętywanie: notatki z wykorzystaniem kolorów, podkreśleń i zabawnych rysunków, bazowanie na skojarzeniach, robienie wykresów, map myśli; fiszki, czyli słowa klucze i hasła
w książkach, na tablicy, ścianie, biurku.
8. Rozmawiać jak najwięcej z dziećmi, by pomóc im w zrozumieniu trudnej sytuacji
i udzielić odpowiedzi na niepokojące pytania.
Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?
1. Należy nauczyć dziecko weryfikować informacje, tłumacząc, że nie każda znaleziona
w Internecie informacja jest wiarygodna i warta zapamiętania.
2. Uświadomić dzieciom, że utrzymywanie kontaktu lub umawianie się z osobą poznaną
w wirtualnym świecie, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem: nie musi ona być tym, za kogo się podaje.
3. Zachęcać dziecko do rozmowy na temat jego doświadczeń w sieci.
4. Poruszyć z dzieckiem kwestię ochrony własnej prywatności i uczulić młodych ludzi, aby nie podawali w sieci bez zastanowienia takich danych jak imię, nazwisko, adres czy numer telefonu.
5. Czuwać nad tym, aby dziecko:
 korzystało z oprogramowania antywirusowego;
 otwierało wiadomości tylko od znajomych,
 unikało klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach email,
 chroniło swoje konta na serwisach społecznościowych,
 stosowało trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją cyfr i liczb.
Pomocne strony:
http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/jak-zadbac-o-bezpieczenstwo-dzieci-w-internecie/
http://www.dzieckowsieci.pl/

Informacje o aktualności

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content