Search
Close this search box.

Podpisanie porozumienia z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej

29 września 2020 roku zostało zawarte trójstronne porozumienie o współpracy pomiędzy Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Starostę Dąbrowskiego Lesława Wieczorka, I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, w imieniu którego występował Dyrektor Michał Wolak oraz Karpackim Oddziałem Straży Granicznej w Nowym Sączu z Komendantem płk SG Stanisławem Laciugą na czele.

Porozumienie dotyczy kontynuacji innowacji pedagogicznej, która jest realizowana w naszej szkole. Inicjatywa ta ma na celu przygotowanie młodzieży do pracy w Straży Granicznej lub w innych służbach mundurowych, jak również wychowanie w duchu patriotyzmu oraz pielęgnowanie tradycji narodowych. Strony układu zobowiązały się do udzielania sobie wsparcia, praktycznej pomocy, konsultacji w prowadzeniu klasy Straży Granicznej oraz podejmowania współpracy przy realizacji przedsięwzięć mających na celu kształtowanie właściwych postaw obywatelskich. Uczniowie realizujący program klasy SG będą brali udział w zajęciach prowadzonych w szkole przez ppłk. SG Andrzeja Ziobrowskiego, a także w szkoleniach organizowanych w obiektach Straży Granicznej.

Po uroczystym podpisaniu dokumentu w Sali Tradycji KaOSG Starosta Dąbrowski oraz Dyrektor I LO dokonali wpisu do księgi Pamiątkowej Oddziału oraz obejrzeli wystawę gromadzącą eksponaty i materiały historyczne związane z formacjami granicznymi.

Informacje o aktualności

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content