Search
Close this search box.

Rusza kolejna edycja projektu „Zajęcia dodatkowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej”

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczyna realizację kolejnej edycji projektu pn. „Zajęcia dodatkowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej” w latach 2020 – 2021.
Samorząd powiatowy na realizację tego przedsięwzięcia pozyskał dofinansowanie w wysokości 66 069,84 zł z 10. osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

Zadanie polegać będzie na prowadzeniu innowacyjnych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych w regionie poprzez prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię informacyjno – komunikacyjną, co pozwoli na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych.
Uczniowie, którzy wezmą udział w procesie rekrutacji i zakwalifikują się do projektu będą uczestniczyć w zajęciach on-line realizowanych z uczelniami wyższymi z przedmiotów: biologia, chemia, informatyka, geografia. Nasza szkoła będzie współpracować z takimi uczelniami jak: Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rolniczy oraz Akademia Górniczo – Hutnicza. W ramach tych obszarów będą prowadzone również koła naukowe. Projekt obejmuje także zakup pomocy dydaktycznych służących realizacji poszczególnych zajęć.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona przez szkołę w dniach 16 – 22 października 2020 roku.

Regulamin rekrutacji został zamieszczony w załącznikach.

Informacje o aktualności

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content