Search
Close this search box.

Pożegnanie Pani Profesor Władysławy Gondek

        Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 28 października 2020 r. odeszła od nas Pani Profesor Władysława Gondek, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń młodzieży. Pani Profesor urodziła się 10 marca 1935 w miejscowości Słona k. Zakliczyna. Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Tarnowie została skierowana na studia do Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie, którą ukończyła w 1957 uzyskując tytuł magistra matematyki. Pracę w naszym  liceum rozpoczęła 1 września tegoż roku.

      Liceum Ogólnokształcącemu im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej poświęciła 33 lat swojego życia. Rozpoczęła pracę w trudnych czasach komunistycznej rzeczywistości, ale zawsze niezłomnie broniła prawdziwych wartości i pozostała im wierna przez całe swoje życie.

        Była cenionym pedagogiem, oddanym pracy z młodzieżą. Promowała naukę matematyki. Była autorką artykułów zamieszczanych w biuletynie powiatowym, traktujących o sposobach poprawy wyników nauczania matematyki w szkołach podstawowych. Za swoją wieloletnią pracę była odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Listem Pochwalnym Ministra Oświaty oraz uhonorowana Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania.

Cieszyła się autorytetem zarówno wśród uczniów jak i w gronie pedagogicznym. Pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Matematyczno-Fizycznej oraz Komisji Wychowawców Klasowych. Znakomicie rozumiała problemy młodzieży, wyróżniała się wysoką kulturą osobistą. Dla nas pozostanie wzorem cierpliwości i życzliwości .

            Po przejściu na emeryturę w 1990 roku i po ukończeniu studiów teologicznych, podjęła pracę katechetki w Szkole Podstawowej nr 3, gdzie pracowała przez kolejne 9 lat. W tym czasie została też powołana do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej w Tarnowie.

W osobie Pani Profesor żegnamy wspaniałego Pedagoga, wielkiego duchem Człowieka, oddanego prawdzie i dobru.

Cześć Jej pamięci !

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,
Pracownicy i Uczniowie
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki
w Dąbrowie Tarnowskiej

Informacje o aktualności

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content