Search
Close this search box.

Realizacja projektu „Zajęcia dodatkowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej”

Już po raz drugi młodzież naszej szkoły ma możliwość brania udziału w programie Małopolska Chmura Edukacyjna. Uczniowie do projektu zostali zrekrutowani we wrześniu 2020 r. Całą procedurę  udało się przeprowadzić w czasie nauczania hybrydowego. Ponad 100 uczniów rozwija swoje umiejętności, poszerza wiedzę oraz nabywa nowych kompetencji w zakresie biologii, geografii, chemii i informatyki. Zajęcia z tych przedmiotów uczniowie realizują od października 2020 r., ze względu na utrzymujący się stan epidemiologiczny odbywają się one w trybie nauczania na odległość.

Nadrzędnym celem projektu Małopolska Chmura Edukacyjna jest zapewnianie uczniom możliwości poszerzenia wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych oraz kształtowanie kompetencji kluczowych, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ważnym celem jest także wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami i uczelniami wyższymi  poprzez realizację zajęć edukacyjnych on-line. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wideokonferencji i realizowane przez uczelnie będące partnerami projektu (są one odpowiedzialne za koordynację poszczególnych obszarów tematycznych).

W tym roku szkolnym zajęcia z biologii realizowane są pod patronatem Uniwersytetu  Rolniczego w Krakowie. Zajęcia z geografii objęte są nadzorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, z informatyki- Akademii Górniczo-Hutniczej, a chemii – Politechniki Karkowskiej.

Uczniowie mają możliwość wcielić się w role młodych naukowców. Biorą udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców akademickich. Samodzielnie i pod czujnym okien nauczycieli-opiekunów wykonują doświadczenia, przeprowadzają i analizują badania naukowe.

Oto kilka przykładowych tematów realizowanych przez naszą młodzież w pierwszym semestrze zajęć:

Biologia:

 • Różnorodność stawonogów.
 • Budowa owadów.
 • Zarys fizjologii układu krążenia.
 • Zarys anatomii serca.
 • Budowa i funkcjonowanie nerki.
 • Organizm człowieka w warunkach ekstremalnych.

Informatyka:

 • Programowanie w języku
 • Tworzenie gier w języku
 • Tworzenie aplikacji internetowych HTTP, DNS, WIRESHARK.
 • Tworzenie aplikacji internetowych.

Geografia:

 • Odkrycia metali, które zmieniły bieg historii.
 • Nowe technologie, a rozwój cywilizacyjny.
 • Zasoby naturalne ziemi – wykorzystanie.
 • Paliwa kopalne – sprzymierzeniec czy wróg cywilizacji.
 • „Zielona” geologia​.

Chemia:

 • Dodatki do żywności.
 • Mechanizmy głodu i sytości.
 • Biologiczne metody oceny zanieczyszczenia środowiska.
 • Biomonitoring środowiska.
 • Sposoby pobierania prób wody, przygotowanie roztworów mianowanych oraz substancji pomocniczych.

Uczniowie chętnie uczestniczą w spotkaniach  akademickich, jest to dla nich możliwość doświadczenia, jak nauka i wiedza stosowane są w praktyce.

Informacje o aktualności

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content