Search
Close this search box.

Małopolska Chmura Edukacyjna – czyli o tym, że nauka nie jest nudna!

Przekazywanie wiedzy nie musi być nudne. Innowacyjną propozycją zdobywania wiadomości i przybliżania osiągnięć naukowych daje możliwość uczestnictwa w  „Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej, tzw. MChE. Dzięki partnerstwu i współpracy między małopolskimi uczelniami, a szkołami średnimi,  przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, uczniowie zdobywają nowe umiejętności. W naszej szkole prowadzone są zajęcia w formie zajęć online i  kół naukowych z biologii, chemii, geografii i informatyki.  W czasie wirtualnych spotkań,  uczniowie realizują część teoretyczną i praktyczną, natomiast koła naukowe to tylko i wyłącznie praktyka. A to wszystko jest możliwe dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu naszych nauczycieli, którzy pomimo pandemii organizują spotkania wirtualne ze swoimi podopiecznymi, tak aby najmocniej „wciągnąć” uczniów w zajęcia.

Licealiści mogą wcielić się w role naukowców, nie tylko obserwując prezentowane przez uczelnie eksperymenty laboratoryjne, ale samodzielnie mogą je przeprowadzać w domowych warunkach. Uczniowie zajmowali się m. in.: wykrywaniem skrobi, badaniem zawartości witaminy C,  badaniem wpływu temperatury na aktywność metaboliczną drożdży piekarskich, monitorowaniem wpływu etylenu na dojrzewanie owoców czy poznawaniem procesu transpiracji. Uczniowie obserwowali szerokie spektrum zależności oraz ich następstw w kontekście antropopresji w odniesieniu do poszczególnych elementów geosystemu. Dzięki nowoczesnej technologii poznali procesy obrazowania danych statystycznych, a także zjawiska w ujęciu dynamicznym w różnych skalach czasowych i przestrzennych. Uczestnicy debatowali o kwestiach związanych z bioróżnorodnością, „zielonej geologii”, presji demograficznej i mogli samodzielnie generować, przetwarzać i analizować dane geograficzne, aby wsnuwać wnioski mogące prowadzić w przyszłości do rozwiązywania najróżniejszych problemów.

Być może zajęcia z MCHE spowodują, że wśród naszych licealistów wyłoni się w przyszłości kadra medyków. A to wszystko za sprawą tematów dotyczących ludzkiego organizmu. Uczniowie zapoznawali się z budową i funkcjonowaniem nerek, lokalizowali je w swoim ciele, opisywali ich makroskopową budowę (na przykładzie nerki wieprzowej), poznali budowę nefronu. Badali i opisywali  funkcjonowanie organizmu w warunkach ekstremalnych, wyjaśniali ich wpływ na organizm człowieka. Obserwowali pracę płuc (na przykładzie płuc wieprzowych). Przedstawiali własne pomysły na miasto kreatywne, różnorodność form wyrazu kulturowego, a nawet dyskutowali o modzie w służbie zrównoważonego rozwoju i geodesigne, czy też kreatywnej turystyce.

Na zajęciach z Czytania z kości dowiadywali się, w jaki sposób można ustalić wiek na podstawie szkieletu i zębów. Dowiedzieli się jakie procesy zachodzą w ciele człowieka w czasie jego rozwoju.

Natomiast na zajęciach z geografii stosowali m.in. metodę dendrochronologiczną do określania wieku różnych obiektów, a także poznawali inne metody określania wieku względnego i bezwzględnego skał, w tym skamieniałości przewodnich.

Nasi licealiści na zajęciach z chemii zajmowali się badaniem twardości wody, porównywali twardości ogólne i węglanowe wód mineralnych z naturalnymi ciekami wodnymi.

W module: Chemia i technologia kosmetyków realizowali zagadnienia dotyczące tworzenia  kosmetyków. Poznali funkcje składników oraz tajniki receptur różnych specyfików, mogli je modyfikować dostosowując do swoich potrzeb, co w finalnie doprowadziło do  otrzymania samodzielnie wykonanych  peelingów mechanicznych i enzymatycznych. Podczas zajęć z bloku: Chemia analityczna i fizyczna, młodzi naukowcy poznali różne metody analityczne, stosowane do oznaczania substancji, zgłębili tematykę kinetyki reakcji chemicznych.

Na geografii poznawali arkana procesów endogenicznych oraz egzogenicznych, mogąc samodzielnie eksperymentować z modelowaniem np. grawitacyjnych ruchów mas skalnych, dzięki zaproponowanym przez pracowników uczelni eksperymentów możliwych do zastosowania w domu.

Na zajęciach z informatyki uczniowie mieli możliwość tworzenia prototypów gier komputerowych oraz poznawali tajniki cyfrowej rzeczywistości, tworzenia gier w języku Python, aplikacji internetowych oraz rysowania figur i kreowania animacji w pygame.

Informacje o aktualności

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content