Search
Close this search box.

Od wychowania do kultury

Od wychowania do kultury… czyli idea nauki przez całe życie. Spotkanie  z księdzem profesorem Stanisławem Sojką

W piątek 28 maja 2021 r. odbyło się spotkanie hybrydowe z wybitnym absolwentem naszej szkoły. Niezwykłym gościem, który zaszczycił nas swoją obecnością, był ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka. Nie sposób uwzględnić w niniejszej notatce bogatego dorobku księdza Stanisława. Zasygnalizować jedynie należy kilka spośród ważnych funkcji: profesor teologii, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, członek Katedry Patrologii i Historii Kościoła na Wydziale Teologicznym (Sekcja w Tarnowie), Sekretarz Krajowy Duszpasterstwa Rolników przy Konferencji Episkopatu Polski, członek Rady Prezydenckiej ds. Nauki, diecezjalny duszpasterz i kapelan Policji, doświadczony postulator procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych etc. Obszerne, niemal 60-stronicowe curriculum vitae, uwzględniające dorobek naukowy do 2016 r. i będące ciągle dopisywanym rozdziałem, dostępne będzie dla zainteresowanych w szkolnej bibliotece.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Sojka przybliżył naszym uczniom starogrecki arystokratyczny ideał wychowania καλοκαγαθία [kalokagathia], czyli tego, co dobre i piękne, silnie wiążące moralny i estetyczny wymiar zachowań. Historia etycznego zagadnienia doskonałości bierze swój początek od Platona, chociaż dopiero stoicy umieścili w etyce jej pojęcie, interpretując doskonałość jako harmonię człowieka z naturą, z samym sobą, z rozumem. W Grecji doskonałość stanowiła najwyższą pochwałę. Doskonałym mógł być (w sferze moralnej) charakter, natomiast w sferze fizycznej – kondycja i muskulatura. Te dwie doskonałości zbiegały się w καλοκαγαθία, która – ze względu na swą aktualność i pozytywne owoce – warta jest akcentowania i akceptowania w dzisiejszej pedagogice, szczególnie w jej wymiarze praktycznym. W okresie helleńskim cnót uczyli wielcy filozofowie, wcześniej natomiast nauczycielami życia dobrego i pięknego byli pozytywni bohaterowie, m.in. eposów Homera – „Iliady” i „Odysei”. Kolejnym, po mini-wykładzie z wychowania antycznego, punktem spotkania była seria pytań uczniów i odpowiedzi księdza prof. Stanisława dotycząca wspomnień związanych z dąbrowskim liceum. Nasz gość, pytany o swe wybory życiowe, z dumą stwierdził, że nie zawahałby się ponownie zostać uczniem TEJ szkoły, która kształtowała charakter, w której rodziły się przyjaźnie na długie lata, która dostarczała wiedzy, ale i mądrości życiowej. Pytany o postać Stefanii Łąckiej (związanej z naszym regionem i krótko także z naszą szkołą), której proces beatyfikacyjny jest w toku, a postulatorem którego na szczeblu diecezjalnym jest właśnie ks. prof. Stanisław, przytoczył zwięźle jej historię oraz poinformował o kolejnych etapach procesu, które rozpoczną się na jesieni tego roku. Nazwał Stefanię diamentem pośród popiołów, my natomiast zachęcamy do obejrzenia filmu dokumentalno-fabularyzowanego „Stefania Łącka. Serce w pasiaku” (2018), w reżyserii Dawida Szpary. Spotkanie, mimo że tak krótkie, zakończyło się niezwykle pozytywnym akcentem, jakim było nadanie księdzu profesorowi Stanisławowi Sojce tytułu Honorowego Absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej. Pan Dyrektor Michał Wolak, Pani Wicedyrektor Anna Janczak oraz uczniowie wyrazili wdzięczność za owocnie spędzony czas. Z ks. prof. Stanisławem spotkamy się wkrótce osobiście, podczas zbliżających się centralnych uroczystości 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego – w październiku 2021 r.

Informacje o aktualności

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content