Search
Close this search box.

Podpisanie porozumienia z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie

12 października Pan Dyrektor Michał Wolak jako przedstawiciel I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej  oraz Pan Krzysztof Bryk – Wicestarosta Dąbrowski – reprezentujący organ prowadzący szkołę podpisali z Panią prof. dr hab. Małgorzatą Kołpą – Rektorem PWSZ w Tarnowie porozumienie, które ma na celu wzajemne wspieranie się w działaniach edukacyjnych. Dzięki umowie o współpracy nasi uczniowie będą mogli uczestniczyć w konferencjach naukowych oraz innych wydarzeniach organizowanych przez uczelnię dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Młodzież będzie się mogła również zaangażować w prace Studenckiego Koła Naukowego MEDYK oraz Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii FIZJOSFERA.

Głównym założeniem podpisanego porozumienia jest zapewnienie jak najlepszych warunków do rozwoju indywidualnych uzdolnień uczniów I LO wybierających klasy o rozszerzonych treściach nauczania z biologii i chemii oraz biologii i języka polskiego. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wykładowcę uczelni to nie tylko szansa na zdobycie szerokiej wiedzy, ale także lepsze przygotowanie do studiów wyższych. Z kolei studenci i pracownicy PWSZ w Tarnowie dzięki umowie o współpracy zyskają m.in. możliwość prowadzenia badań naukowych w bazie dydaktycznej I LO w Dąbrowie Tarnowskiej i udziału w spotkaniach okolicznościowych związanych z promocją szkoły. Jesteśmy przekonani, że podjęta współpraca przyniesie nam obopólne korzyści. Starostwo Powiatowe zobowiązało się wspierać liceum w realizacji zadań określonych w porozumieniu.

Dziękujemy PWSZ w Tarnowie za okazane zaufanie.

 

Informacje o aktualności

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content