Search
Close this search box.

Jubileusz 100-lecia Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej

23 października odbyły się obchody jubileuszu 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej, które rozpoczęto uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez ks. Infułata Adama Kokoszkę i ks. Dziekana Stanisława Cyrana. Następnie odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą założycielom szkoły – Stanisławowi Szpakowi, Władysławowi Trybie oraz pozostałym członkom Towarzystwa Przyjaciół Szkoły Średniej. Tablica została wmurowana na ścianie przy wejściu głównym do budynku szkoły, a jej fundatorami są nauczyciele oraz pracownicy szkoły, którzy chcieli uczcić i uhonorować działania założycieli Liceum. W odsłonięciu tablicy uczestniczyli: Pan Włodzimierz Bernacki – Wiceminister Edukacji i Nauki, Pan Lesław Wieczorek – Starosta Powiatu Dąbrowskiego, Pani Jadwiga Jabłońska – wnuczka Stanisława Szpaka, Pan dyrektor Michał Wolak jako przedstawiciel nauczycieli oraz Pani Helena Piątek reprezentująca pracowników administracji i obsługi. 

Ważnym punktem uroczystości było przekazanie nowego sztandaru, ufundowanego przez uczniów i rodziców z roczników 2019-2021. Przedstawiciele Rady Rodziców: pani Beata Sowa, pani Teresa Szczebak i pan Zbigniew Surdel  wręczyli sztandar Dyrektorowi szkoły, który następnie został przekazany Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu. 

Uroczystość obchodów 100-lecia szkoły to również sposobność, by podziękować wszystkim, którzy wspierali i wspierają Liceum. Dyrektor szkoły Pan Michał Wolak wraz z wicedyrektorem Panią Anną Janczak, wręczyli pamiątkowe statuetki oraz wyrazili uznanie dla Członków Komitetu Honorowego, którzy patronowali w przygotowaniu Jubileuszu: Panu Włodzimierzowi Bernackiemu – Wiceministrowi Edukacji i Nauki, reprezentującemu patrona honorowego Ministerstwo Edukacji i Nauki, Panu Wiesławowi Krajewskiemu – posłowi na Sejm RP, Pani Halinie Cimer, reprezentującej Małopolskiego Kuratora Oświaty, Panu Lesławowi Wieczorkowi – Staroście Powiatu Dąbrowskiego, Panu Krzysztofowi Kaczmarskiemu- Burmistrzowi Miasta i Gminy Dąbrowa Tarnowska, Księdzu Stanisławowi Cyranowi – Dziekanowi Dąbrowskiemu, Pani Jadwidze Jabłońskiej – wnuczce Stanisława Szpaka – założyciela szkoły, Ks. Prof. Stanisławowi Sojce – absolwentowi naszego liceum, Panu Stefanowi Kmieciowi – Najstarszemu Dyrektorowi oraz Pani Helenie Karkowskiej – najdłużej pracującemu emerytowanemu nauczycielowi.  

Słowa podziękowania skierowano do wszystkich Starostów Powiatu Dąbrowskiego, którzy pełnili tę funkcję przez kolejne lata. Uhonorowano także byłych dyrektorów Liceum, podkreślono ich wpływ na rozwój szkoły oraz budowanie pozytywnego wizerunku w lokalnym środowisku. Pamiętano również o emerytowanych nauczycielach i pracownikach szkoły, którzy przybyli na uroczystość.

Ponadto wręczono nagrody Dyrektora Szkoły oraz Starosty Dąbrowskiego, nauczycielom, którzy w minionym roku szczególnie wyróżnili się swoim zaangażowaniem. Warto nadmienić, że Nagrodą Ministra Edukacji i Nauki została uhonorowana pani Agnieszka Ruta.

Uroczystość uświetnił montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły, w którym zaprezentowano historię placówki.

Jubileusz był okazją do wspomnień, sięgnięcia w przeszłość, przywołania pamięci o zdarzeniach i ludziach współtworzących świadectwo, którego zostaliśmy spadkobiercami. Podkreślano, że Liceum wrosło w pejzaż miasta i stało się szkołą pokoleniową, w której naukę pobierało i wciąż pobiera wiele osób z tej samej rodziny. Znaczące jest również to, że dzieje szkoły to istotna część historii miasta i powiatu, której znakomitym wizerunkiem są ludzie wychowani i wykształceni w murach tej placówki. Liceum liczy ponad 9000 absolwentów, wśród których jest wielu aktywnych uczestników życia społeczno-gospodarczego nie tylko w naszym kraju, ale także za granicą.

Obchody jubileuszowe związane ze stuleciem zostały zorganizowane dzięki wsparciu finansowemu trzech instytucji: Narodowego Centrum Kultury, Województwa Małopolskiego i Powiatu Dąbrowskiego. 

Informacje o aktualności

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content