Search
Close this search box.

Wizyta Wiceministra Edukacji i Nauki Pana Włodzimierza Bernackiego

25 lutego gościliśmy  w naszej szkole Wiceministra Edukacji i Nauki Pana Włodzimierza Bernackiego. Do spotkania doszło z inicjatywy Starosty Dąbrowskiego Pana Lesława Wieczorka oraz Dyrektora I LO Pana Michała Wolaka. W czasie wizyty Pan Minister zwiedził szkołę, zwracając szczególną uwagę na prace wykonane w ramach modernizacji energetycznej budynku. Przedsięwzięcie to udało się zrealizować dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego oraz dofinansowaniu otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na remont budynku wydano w sumie ponad 1 300 000 zł.

W czasie wizytacji Pan Włodzimierz Bernacki spotkał się również z młodzieżą I LO. W czasie rozmowy z uczniami poruszył między innymi kwestię egzaminów maturalnych, zmian, jakie zaszły w polskim szkolnictwie w związku z pandemią COVID-19. Odniósł się także do aktualnej sytuacji politycznej na Ukrainie.

W spotkaniu z Panem Włodzimierzem Bernackim uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Pan Wiesław Krajewski, Starosta Dąbrowski Pan Lesław Wieczorek, Wicestarosta Pan Krzysztof Bryk, p.o. dyrektora Delegatury Tarnów Kuratorium Oświaty Pan Łukasz Drewienkiewicz oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Marta Chrabąszcz. To była doskonała okazja, by wymienić się refleksjami na temat współczesnej edukacji, problemów młodzieży, ale też szansa, by przedstawić potrzeby dzisiejszej szkoły i pomysły, których realizacja pomoże rozwijać zainteresowania i zdolności uczniów I LO.

Dziękujemy Panu Staroście za pomoc w zorganizowaniu spotkania oraz wsparcie naszych działań!

Informacje o aktualności

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content