Search
Close this search box.

Podsumowanie zajęć z Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

Podsumowanie zajęć z Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w roku szkolnym 2021/2022
W ramach projektu MCHE szkole w tym roku prowadzone były zajęcia w formie zajęć online i kół naukowych z biologii i matematyki. W czasie wirtualnych spotkań uczniowie realizowali część teoretyczną i praktyczną, natomiast koła naukowe tylko praktyczną.
Licealiści mogli wcielić się w role naukowców, obserwując prezentowane przez uczelnie eksperymenty laboratoryjne, mogli również samodzielnie je przeprowadzać w szkolnych i domowych warunkach.
W zajęciach z koła naukowego z brali udział uczniowie klasy realizujący biologię i chemię w zakresie rozszerzonym.
Projekt zakładał prowadzenie innowacyjnych zajęć z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych poprzez prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych oraz realizację wspólnych projektów badawczych. Miał on na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz kształtowanie właściwych postaw umożliwiających im kontynuowanie nauki na kolejnych szczeblach edukacji.
Uczniowie w praktyce stosowali zasady metody naukowej: formułowali problemy badawcze, stawiali hipotezy, proponowali próby kontrolne i próby badawcze, wykonywali proste eksperymenty naukowe, wyciągali ostateczne wnioski, doskonalili umiejętności praktyczne, a także analityczne.
Na zajęciach badali między innymi:
– aktywność drożdży w różnych warunkach termicznych
– wpływ etylenu na dojrzewanie owoców oraz kiełkowanie nasion
– wpływ dwutlenku węgla na tempo fotosyntezy moczarki kanadyjskiej
– wpływ dwutlenku siarki na rośliny
Uczniowie zrealizowali również własny projekt badawczy, określali wpływ detergentów na kiełkowanie i wzrost rzeżuchy.
Wspólnie w grupie roboczej ustalili tematykę, sformułowali problemy badawcze, postawili hipotezy, zaplanowali przebieg badania, określili metody badawcze, ustalili co będzie potrzebne do realizacji projektu, ustalili sposób zapisu wyników, dokonali interpretacji wyników, wyciągnęli wnioski.
Wyniki projektu badawczego zostaną zaprezentowane przez uczniów na Sesji Kół Naukowych zorganizowanych w trybie telekonferencji.
Na zajęciach z matematyki uczniowie z klas z rozszerzona matematyką, rozwijali umiejętność logicznego myślenia i analizy złożonych i skomplikowanych zadań.
Zapoznali się z podstawowymi właściwościami funkcji Eulera, Małym twierdzeniem Fermata, Twierdzeniem Wilsona. Realizowali min. takie tematy jak : Mod kontra zasada szufladkowa Dirichleta, Mod kontra algorytm Fibbonaciego, Sumy podłogi i sufitu.
Młodzi naukowcy oswoili się z pojęciami i teoriami liczb i zdobyli potrzebne umiejętności, aby wykorzystać poznane twierdzenia do badania innych problemów matematycznych. Licealni matematycy chętni i aktywnie uczestniczyli w zajęciach rozwiązując i prezentując zadania indywidualnie i grupowo.

W ramach koła naukowego z matematyki uczniowie z klasy 3d wraz z opiekunem uczestniczyli w zajęciach na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzonych wykładowcę z uczelni. Warsztaty poświęcone były podstawowym twierdzeniom dotyczącym podzielności liczb i teorii mnogości.
Nasze uczennice miały również możliwość rozwinięcia swojego zamiłowania do nauk przyrodniczych poprzez wzięcie udziału w weekendowych warsztatach z biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziewczyny samodzielnie prowadziły wiele ciekawych badań obserwacji.
Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach MCHE zaangażowały młodzież do logicznego myślenia, przewidywania, szacowania oraz wykorzystywania wiedzy w życiu codziennym. Poprzez działania praktyczne uczniowie doskonalili umiejętności: stawiania hipotez, decydowania o ich utrzymaniu, wyciągania wniosków.

Informacje o aktualności

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content