Search
Close this search box.

II panel dyskusyjny zorganizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki

14 czerwca 2022 r. odbył się II panel dyskusyjny zorganizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej we współpracy z Dąbrowskim Domem Kultury. Panel na stałe już wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych miasta i powiatu.
Tym razem temat „Wpływ cyfryzacji na język i relacje w kulturze” związany był z projektem HUMINE realizowanym w I LO. W loży ekspertów zasiedli:
prof. dr hab. Andrzej Borowski – profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, literaturoznawca i specjalista w zakresie retoryki;
ks. dr Bartosz Bąk – doktor teologii praktycznej i komunikacji interpersonalnej w zakresie public relations, prelegent w ramach Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II;
dr Dariusz Dudzik – socjolog, wykładowca Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, uczestnik programów międzynarodowych;
Agnieszka Handzel – nauczycielka języka polskiego, dyrektorka szkoły podstawowej i przedszkola w Kobielniku, nauczycielka akademicka Uniwersytetu Jagiellońskiego
Paweł Sroka – dziennikarz, prezenter Telewizji Kraków, współtwórca Kuriera Dąbrowskiego. Pan Sroka dołączył do dyskusji za pomocą aplikacji Microsoft Teams.
Celem panelu dyskusyjnego było przypomnienie o roli i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków, pokazanie, że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika i że to każdy z nas powinien czuć się za nią odpowiedzialny. Rozważania ekspertów zostały podzielone na następujące zagadnienia:
Internet jako czynnik oddziałujący na sposób mówienia.
Norma językowa a współczesny język w dobie cyfryzacji.
Metodyka nauczania języka ojczystego w świetle wyzwań XXI wieku.
Wpływ Internetu na relacje międzyludzkie.
Swoje zdanie na temat zmian zachodzących we współczesnym języku oraz tego, jak wpływają one na psychikę człowieka, wyrazili również zaproszeni goście: Pan Krzysztof Bryk, Wicestarosta Powiatu Dąbrowskiego oraz Pani Bogusława Molak, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej.
W panelu dyskusyjnym uczestniczyli: przedstawiciele lokalnych władz oraz instytucji, nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu dąbrowskiego, emerytowani pedagodzy, członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz uczniowie I LO.

Informacje o aktualności

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content