Search
Close this search box.

Początek przedsięwzięcia „Czas na podbój Europy”

W poprzednich latach nasi uczniowie wyjechali już na Węgry, teraz przyszedł czas na Grecję! Mamy przyjemność ogłosić, że w roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła realizować będzie przedsięwzięcie pn. „Czas na podbój Europy” realizowane w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest ono realizowane ze współpracy z grecką szkołą Pyrgetos General High School. Budżet całego projektu to aż 146 551,00 PLN.

Udział w przedsięwzięciu weźmie 20 uczniów kształcących się w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej w roku szkolnym 2022/2023 z klas II i III. W trakcie mobilności (planowanej na 10-21 października 2022 roku) towarzyszyć im będzie 3 nauczycieli. Udział w projekcie ma być pewnego rodzaju nagrodą dla uczniów, którzy swoim podejściem do nauki, zaangażowaniem w życie szkoły, a także wysoką kulturą osobistą stanowią przykład dla rówieśników.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wyposażenie uczniów w kompetencje kluczowe i umiejętności miękkie poprzez ich udział w zagranicznej mobilności i realizację zaplanowanego programu merytorycznego w partnerstwie z grecką szkołą przyjmującą, która zakłada głównie warsztatowe formy edukacji, wymagające na uczniach większe zaangażowanie oraz aktywność. Na rozwój uczniów pozytywnie wpłynie także udział w programie edukacyjno-kulturowym, który zakłada różne wycieczki oraz animacje czasu wolnego ukierunkowane na lepsze zapoznanie greckiej kultury oraz historii.

Już na początku sierpnia wszyscy chętni uczniowie będą mogli zgłosić swoją kandydaturę do udziału w przedsięwzięciu poprzez wypełnienie umieszczonej na stronie szkoły lub dostępnej w sekretariacie Karty Zgłoszeniowej. Wszystkie zgłoszenia zostaną ocenione przez Komisję Rekrutacyjną, która zostanie powołana przez Dyrektora na mocy Zarządzenia. Odbędzie się to na podstawie konkretnych kryteriów:
a. Ocena z języka angielskiego za semestr poprzedzający (ocena mnożona przez 2, do uzyskania maksymalnie 12 punktów)
b. Ocena z zachowania za semestr poprzedzający (ocena mnożona przez 2, do uzyskania maksymalnie 12 punktów)
c. Średnia ocen za semestr poprzedzający (ocena mnożona przez 2, do uzyskania maksymalnie 12 punktów)
d. Ocena mniejszych szans ucznia (dokonywana przez Komisję Rekrutacyjną po konsultacji z wychowawcą oraz szkolnym pedagogiem, do uzyskania maksymalnie 12 punktów).
Takie dopasowanie kryteriów pozwoli na obiektywną oceną każdego z uczniów. Dodatkowo proces uwzględnia także zasady jak równość szans i niedyskryminacji czy zasadę równości kobiet i mężczyzn. Pod uwagę nie będą brane także takie kryteria jak płeć, wyznanie, poglądy polityczne.

Informacje o aktualności

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content