Search
Close this search box.

ILO Pamięta

„A jeśli komu droga otwarta do nieba,

Tym, co służą ojczyźnie.”

Jan Kochanowski / Pieśni, Księgi wtóre, Pieśń XII

W Wigilię Wszystkich Świętych oraz 1 listopada, w dniu Wszystkich Świętych, młodzież należąca do Szkolnego Klubu Historycznego im. AK przy I LO, jak również przedstawiciele klasy mundurowej odwiedzili m. in. cmentarz wojskowy w Dąbrowie Tarnowskiej, pomnik alianckich lotników Halifaxa JP-276A znajdujący się na dąbrowskim cmentarzu parafialnym, pomnik ku czci mieszkańców Brnika pomordowanych przez hitlerowców, jak również pomnik pamięci 53 rozstrzelanych w latach 1939-1945 przez hitlerowców, w tym m. in. Stefanię Hanausek, która po kampanii wrześniowej rozpoczęła pracę w sekretariacie Landkomisariatu w Dąbrowie Tarnowskiej. Jednocześnie rozpoczęła współpracę ze Związkiem Walki Zbrojnej. Została aresztowana we IX 1940 r., prawdopodobnie skutek donosu agentki Gestapo Ukrainki Szyszki Gełemejówny i skazana na śmierć za szpiegostwo. Młodzież, która kilka dni wcześniej uczestniczyła w wycieczce do Warszawy, miała możliwość odwiedzenia grobów harcerzy Szarych Szeregów i żołnierzy AK na Cmentarzu Powązkowskim, a także znajdujących się w Kwaterze na Łączce symbolicznych grobów Wyklętych-Niezłomnych, w tym gen. bryg. A. E. Fieldorfa „Nila”, rtm. W. Pileckiego, ppłk Ł. Cieplińskiego.

…bo człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim…

Informacje o aktualności

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content