Search
Close this search box.

Podsumowanie zajęć z Małopolskiej Chmury Edukacyjnej

W ramach projektu MCHE szkole w tym roku prowadzone były zajęcia w formie zajęć online i kół naukowych z biologii, chemii, matematyki i języka angielskiego W czasie wirtualnych spotkań uczniowie realizowali część teoretyczną i praktyczną, natomiast koła naukowe tylko praktyczną.
Licealiści mogli wcielić się w role naukowców, obserwując prezentowane przez uczelnie eksperymenty laboratoryjne, mogli również samodzielnie je przeprowadzać w szkolnych warunkach.
W zajęciach z koła naukowego z biologii uczestniczą uczniowie klasy 3a realizujący biologię i język polski w zakresie rozszerzonym.
Projekt zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć z wykorzystaniem potencjału naukowego uczelni wyższych poprzez prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych oraz realizację wspólnych projektów badawczych. Ma on na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz kształtowanie właściwych postaw umożliwiających im kontynuowanie nauki na kolejnych szczeblach edukacji.
Na początku zajęć pracownik z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zapoznał uczniów z zasadami przeprowadzania eksperymentów naukowych. W kolejnej części projektu uczniowie wykonywali doświadczenia na podstawie instrukcji. Uczyli się stawiać hipotezy i wyciągać wnioski, doskonalili również swoje umiejętności praktyczne, a także analityczne.
Na zajęciach badali między innymi: wpływ dwutlenku węgla na tempo fotosyntezy moczarki kanadyjskiej czy wpływ różnych substancji na kiełkowanie nasion.
Na zajęciach w ramach koła naukowego z chemii uczniowie analizowali twardość wód z różnych ujęć oraz cieków wodnych oraz wód mineralnych. Uczestnicy sami przygotowywali odczynniki do analizy- sporządzali roztwory substancji o odpowiednim stężeniu.
Podczas zajęć Koła Naukowego z języka angielskiego w ramach MChE, uczniowie poznawali zaawansowane słownictwo dotyczące języka akademickiego. Przybliżone zostały im zagadnienia związane ze środowiskiem akademickim, zarówno w odniesieniu do dnia codziennego życia uniwersyteckiego, jak i badań naukowych, prezentacji wyników, dyskusji czy publikacji. Uczniowie dowiedzieli się czym są style odniesienia w słownictwie akademickim, jaki są zasady dotyczące formułowania tezy badawczej, wyszukiwania źródeł, parafrazowania, formułowania konkluzji, pisania akapitu, projektowania studium przypadku, zasady dotyczące przygotowywania instrumentów badawczych, zasady dotyczące przeprowadzenie badania naukowego, analizy i raportowania danych, zasady dotyczące podsumowania pracy – przygotowania bibliografii oraz prezentacji. Jednym słowem – wszystko, czym zajmują się ludzie nauki. Może za kilka lat będą nimi nasi uczniowie?

Na zajęciach z matematyki uczniowie z klas z rozszerzona matematyką, rozwijali umiejętność logicznego myślenia i analizy złożonych i skomplikowanych zadań.
Zapoznali się z podstawowymi właściwościami funkcji Eulera, Małym twierdzeniem Fermata, Twierdzeniem Wilsona. Realizowali min. takie tematy jak : Mod kontra zasada Mod kontra algorytm Sumy podłogi i sufitu.
Młodzi naukowcy oswoili się z pojęciami i teoriami liczb i zdobyli potrzebne umiejętności, aby wykorzystać poznane twierdzenia do badania innych problemów matematycznych. Licealni matematycy chętni i aktywnie uczestniczyli w zajęciach rozwiązując i prezentując zadania indywidualnie i grupowo.

W ramach zajęć z języka angielskiego uczniowie z klasy 1a wraz z opiekunem uczestniczyli w zajęciach na Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie, prowadzonych wykładowcę z uczelni. Warsztaty poświęcone były podstawowym twierdzeniom dotyczącym podzielności liczb i teorii mnogości.
Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach MCHE zaangażowały młodzież do logicznego myślenia, przewidywania, szacowania oraz wykorzystywania wiedzy w życiu codziennym. Poprzez działania praktyczne uczniowie doskonalili umiejętności: stawiania hipotez, decydowania o ich utrzymaniu, wyciągania wniosków.

Informacje o aktualności

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content