Search
Close this search box.

Badanie ankietowe na potrzeby opracowania strategii rozwoju powiatu dąbrowskiego na lata 2023-2030

Strategia Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030 będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój powiatu oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027. W związku z powyższym Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania Strategii. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami powiatu oraz określenie Państwa potrzeb w zakresie dalszego  kierunku rozwoju Powiatu Dąbrowskiego. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym Powiatu i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

 Ankietę będzie można wypełnić do dnia 30.06.2023 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej (Dzienni Podawczy, parter). Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do zdiagnozowania lokalnych potrzeb, barier rozwojowych
i priorytetów.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA ANKIETY

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (adres IP) jest: sixpoints – Jędrzej Koronowicz z siedzibą w Gdańsku, ul. Dywizji Wołyńskiej 85, 80-041 Gdańsk, NIP 5842612410
  (dalej „Administrator”).
 2. Jako Użytkownik, może Pani/Pan korzystać z Serwisu (interankiety) w sposób niewymagający założenia Konta, wówczas, w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, przetwarzamy dane dotyczące aktywności w Serwisie interankiety (w szczególności pod adresem www.interankiety.pl.).
 3. Przetwarzamy dane do celów związanych z opisanymi poniżej prawnie uzasadnionymi interesami interankiety, z uwagi na rodzaj powiązań między nami a Użytkownikami: dla celów analitycznych, dla celów dochodzenia roszczeń, dla celu odpowiedzi na zapytania, w celu badania satysfakcji Klientów i Użytkowników, w celach przeciwdziałania nadużyciom, do wysyłania wiadomości marketingowych.
 4. Administrator przekazuje Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
 • Podmioty przetwarzające:

Korzystamy z dostawców, którzy działają wyłącznie na nasze polecenie, jako podmioty przetwarzające Dane Osobowe na naszą rzecz. Świadczą oni dla nas m.in. usługi hostingu i wsparcia w obsłudze Klienta, a także usługi związane ze śledzeniem incydentów bezpieczeństwa, reagowaniem na nie, diagnozowaniem i rozwiązywaniem problemów w Usłudze lub Serwisie, do analizy ruchu w Serwisie
i do analizy skuteczności kampanii marketingowych.

 • Inni administratorzy

Współpracujemy też z podmiotami, które nie działają wyłącznie na nasze polecenie i same ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych. Korzystamy w nich w celu prowadzenia kampanii remarketingowych oraz aby prowadzić badania statystyczne.

 1. Firma InicjatywaLokalna.pl sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 78, 25–501 Kielce NIP 9592001439 jako Klient Serwisu interankiety posiada dostęp do Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu IP w zapisie szesnastkowym. Firma InicjatywaLokalna.pl sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych, nie przekazuje ich osobom trzecim, w tym żadnym podmiotom w kraju i za granicą. Formularz ankiety służy realizacji zlecenia na podstawie umowy z dnia 5 kwietnia 2023 r. zawartej pomiędzy Powiatem Dąbrowskim
  z siedzibą przy ul. Berka Joselewicza 5, 33–200 Dąbrowa Tarnowska, NIP: 8711771285,
  a InicjatywaLokalna.pl sp. z o.o., z siedzibą ul. Sienkiewicza 78, piętro IV, 25–501 Kielce, NIP 9592001439, KRS 0000715456, polegającego na współpracy przy opracowaniu Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030
 2. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
 • Prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód
 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych
 1. Dane Osobowe Użytkowników (osób korzystających z serwisu), przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

Pliki do pobrania

Pobierz plikklauzula informacyjna.pdf

 

Informacje o aktualności

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content