Search
Close this search box.

Zaproszenie do składania propozycji projektów

W związku z przystąpieniem przez Powiat Dąbrowski do sporządzenia Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2023–2030, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek zaprasza mieszkańców powiatu do przedstawienia propozycji projektów, które mogłyby być realizowane na terenie naszego regionu i sprzyjały rozwojowi powiatu dąbrowskiego w perspektywie do 2030 roku.

            Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, czyli takich które chcielibyście Państwo (mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje, stowarzyszenia i inni interesariusze) realizować sami lub
w partnerstwach.

            Wypełnioną fiszkę projektową (przedstawioną w załączniku) można składać do dnia 20 października 2023 r. w następujących formach:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@powiatdabrowski.pl – wpisując w tytule wiadomości „Fiszka projektowa – strategia rozwoju powiatu”.
  2. drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Berka Joselewicza 5, 33–200 Dąbrowa Tarnowska z dopiskiem: „Fiszka projektowa – strategia rozwoju powiatu”.
  3. bezpośrednio na dziennik podawcy Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej w godzinach pracy urzędy tj.: poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30.

            Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Starosta Dąbrowski.

            Po zaakceptowaniu złożonej propozycji oraz przeprowadzeniu ewentualnych konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027.

            Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów powiatu.

Fiszka projektowa Powiat Dąbrowski.docx
Fiszka projektowa Powiat Dąbrowski.pdf

Informacje o aktualności

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content