Search
Close this search box.

Z wielką przyjemnością dzielimy się wspaniałymi wiadomościami o sukcesie ILO

Nasza szkoła – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w  Dąbrowie Tarnowskiej wzięła udział w konkursie na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS) otrzymała dofinansowanie w kwocie 46 306 EURO, czyli 218 911,62 PLN!!!
Let’s become citizens of Europe – to tytuł naszego projektu, którego głównym celem jest podniesienie jakości nauczania i uczenia się między innymi poprzez rozwój współpracy międzynarodowej, udynamicznienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, doskonalenie zawodowe naszej kadry.
Udział w projekcie w postaci zagranicznych mobilności wzmacnia motywację uczniów do nauki i rozwija ich kompetencje kluczowe. Przynosi korzyści nie tylko uczniom, ale i nauczycielom, którzy poprzez udział w szkoleniach i obserwacji pracy udoskonalą swój warsztat metodyczny i rozwiną kompetencje językowe, społeczne i międzykulturowe. Beneficjentami projektu będzie 16 uczniów i 10 nauczycieli.
Projekt formalnie rozpoczął się 1 grudnia 2023 r., a zakończy 31 maja 2025 r., niemniej jednak nie możemy się doczekać jego pełnej realizacji! Let’s do it!

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 218 911,62 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 180 645,86 zł

Przed naszymi uczniami kilka mobilności – do Grecji, Hiszpanii i Portugalii, które przyniosą następujące efekty:

  • uczestnicy mobilności w Grecji wzbogacą zasób słownictwa dotyczącego igrzysk i wartości olimpijskich, sportu, greckiej kuchni, mięśni i organów, stworzą grę w aplikacji Scratch, zredagują pamiętnik, zastosują zasady fair play w zawodach sportowych;
  • uczestnicy mobilności w Hiszpanii będą potrafili wymienić i wyjaśnić 17 zasad zrównoważonego rozwoju, porównać klimat i pogodę w Polsce i Hiszpanii, tworzyć blog przyrodniczy z opisem i fotografiami, wyrazić swoją opinię na określony temat, opisać przyrodę oraz dziedzictwo kulturowe zachodniej Hiszpanii. Wzbogacą zasób słownictwa dotyczącego ww. tematów;
  • uczestnicy mobilności w Portugalii rozwiną wiedzę i zasób słownictwa w zakresie ochrony środowiska, będą potrafili wymienić gatunki endemiczne Azorów, opisać tamtejszą przyrodę, porównać i analizować efektywność szkolnych projektów ekologicznych obu szkół, stworzyć filmik dokumentujący swoje działania.

Informacje o aktualności

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content