Search
Close this search box.

Wyniki rekrutacji nauczycieli do projektu „Let’s become citizens of Europe”

W dniu 23 kwietnia 2024 r., działając w oparciu o Regulamin Rekrutacji oraz po dokonaniu analizy złożonych kart zgłoszeniowych, komisja w składzie:
Michał Wolak – przewodniczący komisji
Anna Janczak – członek komisji
Anna Bugajska – członek komisji
zakwalifikowała następujących nauczycieli do przedsięwzięcia „Let’s become citizens of Europe” o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000142306:

1. Magdalena Bobro
2. Jolanta Borsa
3. Michał Borsa
4. Małgorzata Ciecińska
5. Paweł Duda
6. Barbara Golemo
7. Izabela Jaroń-Romanowska
8. Leszek Lechowicz
9. Monika Piekielniak-Kozik
10. Anna Węc

Wyżej wymienione przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej i współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+ w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, a realizowane na zasadach Erasmus+.

Zakwalifikowani nauczyciele wezmą udział w wyjazdach zagranicznych na kursy i szkolenia w krajach europejskich oraz tzw. job shadowing, tj. obserwację pracy.
GRATULUJEMY!!!

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
Wartość projektu: 218 911,62 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 180 645,86 zł

Informacje o aktualności

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content