231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Reprezentacja I LO na uroczystościach 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.