Dzień Ziemi

W czwrtek 22 kwietnia uczniowie grupy realizującej rozszerzone treści z geografii z klasy 2a wzięli udział w przedsięwzięciu: „Dzień Ziemi – Przywróć naszą Ziemię“  Decydujący moment. Fotografie o stanie świata
Wydarzenie poprowadził p. dr Tomasz Padło, pracownik dr Tomasz Padło, pracownik Katedra Geografii Miast i Obszarów Wiejskich w Instytucie Geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Dzięki bogatej egzemplifikacji fotograficznej, uczniowie mieli możliwość zobaczyć różnorodne rodzaje przejawów antropopresji na świecie, a także zapoznać się z ich skutkami i sposobami przeciwdziałania tym negatywnym procesom. Spotkanie dotyczyło również zasad zrównoważonego rozwoju. Podczas tego przedsięwzięcia młodzież miała również okazję poznać ścieżki zmian w myśleniu o środowisku przyrodniczym od skali lokalnej do  globalnej.