Młodzież – największa wartość Europy

Popierają członkostwo Polski w Unii Europejskiej, bo widzą w tym konkretne korzyści dla siebie i swojego otoczenia, wiedzą, czym są Fundusze Europejskie, widzą ich wpływ na rozwój regionu i potrafią podać przykłady konkretnych inwestycji – to główne wnioski z ankiety przeprowadzonej w ramach projektu #MłodziMalopolanie.EU. W badaniu udział wzięło ponad 1,5 tys. małopolskich uczniów szkół średnich.

Widzę, korzystam, doceniam
1/3 badanych ceni sobie pomoc finansową Unii Europejskiej i dotacje na dofinansowanie konkretnych projektów. Odpowiadając na pytanie o najważniejsze korzyści, jakie Polska uzyskała po wstąpienie do Unii młodzi ludzie na pierwszym miejscu wymieniają łatwość przemieszczania się po Europie, na drugim miejscu znalazło się wsparcie finansowe, a na trzecim możliwość pracy za granicą. Młodzież wymieniała także rozwój gospodarczy, poprawę bezpieczeństwa i wzrost, jakości życia Polaków.
– przeczytaj cały artykuł