Poprawkowy egzamin maturalny

Poprawkowy egzamin maturalny odbędzie się 24 sierpnia o godz. 9.00 w salach C11 i C12. Uczniowie wchodzą wejściem od dziedzińca. Na egzamin należy się zgłosić najpóźniej o 8.30.

Przypominamy o:

  1. zakazie gromadzenia się w większych grupach,
  2. zachowaniu odstępu min. 1,5 m,
  3. obowiązku zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej,
  4. niewnoszeniu na teren szkoły zbędnych rzeczy, np. maskotek, telefonów komórkowych itp.,
  5. zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa.