Protokół Komisji Rekrutacyjnej w projekcie „Polak, Węgier – dwa bratanki”

Protokół Komisji Rekrutacyjnej 

z przeprowadzenia procedury rekrutacji uczestników projektu w ramach „Ponadnarodowej mobilności uczniów”

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

nr projektu 2019-2-PMU-2081 pod tytułem „Polak, Węgier – dwa bratanki”