Uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

29 marca 2022 r. w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W tym szczególnym gronie znaleźli się także uczniowie naszej szkoły: Adrian Bednarz z kl. 2a  oraz Julia Bujanowska z kl. 3d, którzy otrzymali wyróżnienia z rąk Pani Haliny Cimer – Małopolskiego Wicekuratora Oświaty.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki.
Serdecznie gratulujemy Julce i Adrianowi! Życzymy dalszych edukacyjnych sukcesów!