Wybory online do Samorządu Uczniowskiego

Szanowni Uczniowie I LO,

w czwartek 30 września 2021 r. zostaną przeprowadzone wybory online do Samorządu Uczniowskiego.

Do poniedziałku 20 września, kandydaci muszą dostarczyć do opiekuna  SU (do biblioteki szkolnej) plakat z programem wyborczym i swoim zdjęciem. Plakat powinien być wykonany w wersji elektronicznej i  jako wydruku.