Wywiadówka

Zapraszamy Rodziców/Opiekunów prawnych uczniów I LO na spotkanie z wychowawcami, które odbędzie się o godzinie 17:00 dnia 20 kwietnia 2021 r. (tj. we wtorek) w trybie zdalnym. Następnie od godziny 17:30 na platformie Microsoft Teams będą możliwe indywidualne konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.