Wywiadówka

Zapraszamy Rodziców/Opiekunów prawnych uczniów I LO na spotkanie z wychowawcami, które odbędzie się o godzinie 16:00 dnia 11 czerwca 2021 r. (tj. w piątek) w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams. Rodzice będą mogli uczestniczyć w zebraniu wyłącznie za pośrednictwem kont uczniów. Jednocześnie od godziny 17:30 na platformie Microsoft Teams będą możliwe indywidualne konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.