Search
Close this search box.

Kalendarz uroczystości

Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2023/2024

ZDARZENIE – CZYNNOŚĆ TERMIN FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 4 IX 2023 Msza Święta, dekoracja sali Artur Nowak
Jolanta Borsa
Ślubowanie klas I 14 IX 2023 Apel popołudniowy Izabela Jaroń Romanowska / 1B
Wieczorek zapoznawczy IX 2023 Dyskoteka i zabawy integrujące Izabela Jaroń Romanowska/ 1B
Narodowe Czytanie  IX 2023 Ogólnoszkolne czytanie
„Nad Niemnem”
Barbara Guzik
Lucyna Wardzała
DKK dla młodzieży IX 2023 – VI 2024 Comiesięczne spotkania
„Kościuszko – najczystszy syn wolności” IX-XI 2023 Wystawa Wioletta Górowska-Kmieć

Przemysław Kołodziej

Debata Agnieszka Ruta
Wykład (zaproszenie prelegenta) Magdalena Bobro
Odsłonięcie muralu – akademia Anna Zarzycka, Justyna Wróblewska
Katarzyna Leżoń-Tabor
Dzień Edukacji Narodowej 13 X 2023 Akademia Barbara Gniadek / 1D
Projekt OZE  X 2023 Wykład Marta Mikrut / 1F
Półmetek klas III 14 X 2023 Zabawa półmetkowa Magdalena Bobro, Anna Zarzycka

Katarzyna Leżoń-Tabor, Monika Piekielniak-Kozik

Rekolekcje dla maturzystów X 2023 Rekolekcje Ks. Marcin Kawa

Ks. Marcin Kołek

Dzień Papieski 15 X 2023 Wystawa, konkurs Janusz Lech
Święto Niepodległości 10 XI 2023 Akademia / Park Miejski w DT Anna Zarzycka / 3C

Małgorzata Kacała-Niewiadomska / 2F

Małgorzata Ciecińska

Przygotowanie delegacji uczniów klas mundurowych Andrzej Ziobrowski
Szkolny Turniej Debat X 2023 – III 2024 Debaty Anna Janczak
Agnieszka Ruta

Justyna Wróblewska

Andrzejki XI 2023 Dyskoteka Odpowiedzialni: Paweł Duda, Paweł Lubera, Arkadiusz Chwałek

Opieka: wychowawcy klas

Mikołajki 6 XII 2023 Mikołajki szkolne SU z Opiekunem
Siatkarski Turniej Mikołajkowy Jolanta Borsa

Małgorzata Ciecińska

Opłatek szkolny 22 XII 2023 Jasełka Bożena Białas

Olga Kopała / 2B

Studniówka II 2024 Zabawa studniówkowa Lidia Ostręga

Jolanta Jastrząb

Barbara Puła

Janusz Lech

Ferie z I LO II 2024 Gry, quizy naukowe, doświadczenia Odpowiedzialni (grafik, przydzielenie zadań, koordynacja):

Karolina Dudek

Mariusz Konieczny

Barbara Kijowska

Udział: chętni nauczyciele

Dzień sportu szkolnego II-III 2024 Turnieje klasowe w piłkę nożną i piłkę siatkową o Puchar Dyrektora Jolanta Borsa, Artur Nowak,
Paweł Lubera
Dzień Żołnierzy Wyklętych 1 III 2024 Akademia / obchody powiatowe Przemysław Kołodziej / 1E

Magdalena Bobro / 3D

Barbara Puła / 4C

Przygotowanie delegacji uczniów klas mundurowych Andrzej Ziobrowski
Dzień Otwarty Szkoły III 2024 Prezentacja profili, szkoły, quizy, kalambury, zagadki, itp. Odpowiedzialni (grafik, przydzielenie zadań, koordynacja):

Małgorzata Ciecińska
Anna Węc

Lucyna Wardzała

Udział: nauczyciele

Dzień Patrona Szkoły III 2024 Konkurs dla klas I-IV Wioletta Górowska-Kmieć

Mariusz Konieczny

Rekolekcje Wielkopostne III 2024 Rekolekcje Ks. Marcin Kawa

Ks. Marcin Kołek

Wyjazd maturzystów do Częstochowy III 2024 Wyjazd Ks. Marcin Kawa

Ks. Marcin Kołek

Janusz Lech

Dzień Katyński 12 IV 2024 Wirtualny apel pamięci, zapalenie światła pamięci pod tablicą katyńską w DT Magdalena Bobro / 3D
Prezentacja multimedialna (tv szkolna) i (lub) wystawa stacjonarna w budynku I LO Wioletta Górowska-Kmieć / 2D
Święto Konstytucji
3 Maja
3 V 2024 Akademia Bożena Białas

Agnieszka Krzyścin / 1A

Przygotowanie delegacji uczniów klas mundurowych Andrzej Ziobrowski
Zakończenie roku szkolnego dla klas IV 26 IV 2024 Akademia Monika Piekielniak-Kozik / 3B

K. Leżoń-Tabor / 3A

Panel dyskusyjny V 2024 Panel Anna Janczak
Katarzyna Leżoń-Tabor
Piknik Naukowy V 2024 Stoiska, doświadczenia, gry, zabawy, escape room itp. Odpowiedzialni (grafik, przydzielenie zadań, koordynacja):

Wioletta Górowska-Kmieć

Jolanta Jastrząb

Barbara Gniadek

Udział: nauczyciele

Zakończenie Roku Szkolnego 21 VI 2024 Akademia Artur Nowak / 2E
Targi gospodarcze (dożynki) VIII 2024 Stoisko promujące szkołę Anna Zarzycka, Barbara Kijowska, Anna Węc, Agata Zych
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2024/2025  IX 2024 Msza Święta, dekoracja sali Agnieszka Ruta / 2C

Leszek Lechowicz / 2G

Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2022/2023

Zdarzenie – czynność Termin Forma realizacji Odpowiedzialni
Rozpoczęcie roku szkolnego 1 IX 2022 r. Msza Święta
Dekoracja sali
Ks. Marcin Kawa
Wychowawcy klas drugich
Ślubowanie klas pierwszych wrzesień 2022 r. akademia Opiekun SU
M. Konieczny, J. Borsa, W. Górowska-Kmieć
Wieczorek zapoznawczy wrzesień 2022 r. Dyskoteka/grill/zabawy integracyjne Olga Kopała, Małgorzata Kacała-Niewiadomska, A. Nowak
Dzień Edukacji Narodowej 13 X 2022 r. akademia Kl. 1c – J. Borsa
Kl. 3a – J. Lech
Rekolekcje dla maturzystów X 2022 Wyjazd do Gródka Ks. Marcin Kawa
Dzień Papieski 15 X 2022 r. Kiermasz charytatywny, wystawa Ks. M. Kołek
ks. Marcin Kawa
Święto Niepodległości 10 XI 2022 r. Akademia Kl. 1b – O. Kopała, kl. 1e – A. Nowak
B. Gniadek
Przygotowanie delegacji uczniów klas mundurowych L. Ostręga, M. Bobro, A. Ziobrowski
Szkolny Turniej Debat X 2022 – III 2023 r.  turniej Agnieszka Ruta
Półmetek Zabawa półmetkowa Lidia Ostręga, J.Jastrząb
Andrzejki XI 2022 r. Dyskoteka, gry, zabawy Janusz Lech, Barbara Kijowska, Łukasz Witek, Artur Nowak
Mikołajki 6 XII 2022 r. Wizyta Mikołaja w szkole  SU i opiekun
Opłatek szkolny 22 XII 2022 Montaż słowno-muzyczny
+ spotkanie opłatkowe dla pracowników i emerytów
klIIb, klIIc Monika Piekielniak-Kozik, Anna Zarzycka
Kl. If – M. Kacała-NiewiadomskaIzabela Jaroń Romanowska
Studniówka I/II 2023 r. Zabawa studniówkowa L. Lechowicz, P. Kołodziej, M. Borsa
Ferie z I LO II Gry, quizy naukowe, doświadczenia itp. Koordynujący:
M. Borsa (plakaty)
L. Lechowicz (rozpowszechnienie informacji o feriach)
Harmonogram zajęć dla ósmoklasistów (L. Wardzała)
Realizujący: chętni nauczyciele
Dzień Żołnierzy Wyklętych 1 III 2023 r. Wykład/warsztaty dla młodzieży A.Ruta, P. Kołodziej
Przygotowanie delegacji uczniów klas mundurowych W. Górowska-Kmieć, M. Bobro, A. Ziobrowski
Dzień otwarty szkoły Prezentacja profili, szkoły, quizy, kalambury, zagadki,itp. Koordynujący:
Anna Węc
Agnieszka Krzyścin
Agnieszka RutaRealizujący: wszyscy nauczyciele
Dzień Patrona Szkoły 24 III 2023 r. Działanie, w które zaangażowani będą wszyscy uczniowie Kl. 1d – Wioletta Górowska-Kmieć
Kl. 1a – M. Konieczny
Rekolekcje Wielkopostne III 2023 Ks.
Marcin Kawa
Wyjazd maturzystów do Częstochowy III/IV 2023 r. wyjazd Organizator: Ks. Marcin Kawa
Dzień Katyński 13 IV 2023 r. *Wirtualny apel pamięci – powszechny i dąbrowskich katyńczyków (?),
*Zapalenie światła pamięci pod tablicą katyńską w DT,
*Prezentacja multimedialna (tv szkolna),
*Wystawa stacjonarna w budynku I LO,
*Filmik online (strona www, fanpage I LO).
Kl. 2d – Magdalena Bobro
Anna Węc
Barbara Golemo
Święto Konstytucji 3 Maja Akademia/montaż słowno-muzyczny Kl. 2a – p. K. Leżoń-Tabor
Kl. 3d – p. L. Ostręga
Zakończenie roku szkolnego dla klas IV 28 IV 2023 r. Akademia
Msza Święta
III c – Anna Bugajska
ks. Marcin Kawa
Panel dyskusyjny V 2023 r. Anna Janczak
Katarzyna Leżoń-Tabor
Piknik naukowy V 2023 Stoiska/doświadczenia/gry, zabawy, escape room itp. Koordynujący:
I. Jaroń-Romanowska
B. Kijowska
B. BiałasRealizujący: wszyscy nauczyciele
Zakończenie roku szkolnego 23 VI 2023 r. Msza Święta IIIb -J.Jastrząb
ks. Marcin Kawa
Targi gospodarcze (dożynki) VIII 2023 r. stoisko promujące szkołę A.Ziobrowski – przygotowanie uczniów klas mundurowych
Przygotowanie stoiska i dyżury: M. Mikrut, A. Nowak, M. Borsa, M. Ciecińska, P. Duda, A. Zarzycka, A. Wec, A. Krzyścin, B. Golemo

Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2021/2022

Zdarzenie – czynność Termin Odpowiedzialni
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 01 IX 2021 r. Wychowawcy klas
Ślubowanie klas pierwszych X 2021 Wychowawcy klas pierwszych, Samorząd Uczniowski
Wieczorek zapoznawczy 29.09.2021 Wychowawcy klas pierwszych
Promocja książki 24.09.2021 p. A. Janczak,
p. K. Leżoń- Tabor
Wmontowanie kapsuły czasu/ Dzień Edukacji Narodowej
(krótka akademia)
15 X 2021 p. A. Bugajska
p. B. Golemo
p. A. Zarzycka
p. I. Jaroń- Romanowska
Jubileusz 100-lecia szkoły 23 X 2021 r. Komitet organizacyjny
Rekolekcje dla maturzystów X 2022 Wychowawcy klas trzecich po gimnazjum
ks. M. Kawa
Dzień Papieski
(forma inna niż wystawa i akademia)
15 X 2021 r. p. P. Kołodziej
Święto Niepodległości,
(akademia)
10 XI 2021 r. p. M. Bobro
p. M. Kacała- Niewiadomska
Półmetek Klasy trzecie po szkole podstawowej
Andrzejki XI 2021 SU, wychowawcy klas, pedagog
Mikołajki 6 XII 2021 r.  SU, pedagodzy
Opłatek szkolny
(akademia)
22 XII .2021 p. K. Leżoń- Tabor
p. L. Ostręga
p. A. Zarzycka
p. O. Kopała
Studniówka I/II 2022 Klasy trzecie po gimnazjum
Dzień Żołnierzy Wyklętych
(forma inna niż wystawa i akademia)
1 III 2022 r. p. A. Ruta
p. O. Kopała
Dzień otwarty szkoły 21 III 2022 Komitet organizacyjny
Dzień Patrona Szkoły
(Konkurs o Tadeuszu Kościuszce)
24 III 2022 r. p. W. Górowska- Kmieć
p. J. Jastrząb
p. J. Lech
Wyjazd maturzystów do Częstochowy III/IV 2022 Ks. M. Kawa
p. J. Borsa
Dzień Katyński,
(forma inna niż wystawa)
13 IV 2022 r. p. M. Piekielniak- Kozik
p. A Bugajska
Święto Konstytucji 3 Maja
(każda klasa prezentuje do wyboru: piosenkę, wiersz lub taniec)
3 V 2022 r. Wychowawcy klas
p. A. Zarzycka
p. O. Kopała
Zakończenie roku szkolnego dla klas III 29  IV 2022r. Klasy trzecie po szkole podstawowej
Piknik naukowy 31 V 2022 Cała społeczność szkolna, Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów
Zakończenie Roku Szkolnego 24 VI 2022 r. p. L. Lechowicz
p. M. Borsa

Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2020/2021

Zdarzenie – czynność Termin Odpowiedzialni
Rozpoczęcie roku szkolnego 2 IX 2020 r. Samorząd uczniowski, A. Janczak, M. Piekielniak -Kozik 3b
Ślubowanie klas pierwszych 23 IX 2020 r. klasa 1 d, Samorząd Uczniowski
Rekolekcje dla maturzystów X 2020 r. wychowawcy klas trzecich,
ksiądz – przy zapewnieniu opieki uczniom lub zapewnienie rekolekcji w szkole
Dzień Edukacji Narodowej 13 X  2020 r. Klasa 2c i 2f – akademia dla wybranych klas
Dzień Papieski 16 X 2020 r. Wystawa: klasa 3b M Piekielniak – Kozik
klasa  1a J. Lech
Święto Niepodległości 8 lub 12XI 2020 r. Debata – A Ruta  transmisja dla               wszystkich klas
wystawa –  klasy 3a+3c
Mikołajki klasowe 4 lub 7 XII 2020 r. Pedagog, SU, wychowawcy
Kiermasz Bożonarodzeniowy XII 2020 Izabela Romanowska,
Monika Piekielniak – Kozik
Opłatek szkolny lub wspólna kolęda w wersji on-line 20 XII 2020r. Przedstawienie – klasy 1b i 1d
nauczyciele
Studniówka 1 sobota ferii Klasy trzecie
Dzień Żołnierzy Wyklętych 1 III 2021 r. Wystawa: Klub Historyczny – W.Górowska-Kmieć oraz p. P.Kołodziej
Dzień Patrona Szkoły 24 III 2021 r. Konkurs – I c – Anna Bugajska,
W. Górowska Kmieć
Wystawa + prezentacja multimedialna
o Kościuszce – biblioteka
 Kiermasz Wielkanocny III 2021 Izabela Romanowska,
Monika Piekielniak Kozik
Dzień Otwarty Szkoły 15 IV 2021 r. Zespół organizacyjny
Dzień Katyński 13 IV 2021 r. Wystawa: klasa II e – B.Golemo
II b – P. Kołodziej
Święto Konstytucji 3 Maja 3 V 2021r. Wystawa: II a L. Lechowicz, II d A. Ruta  może być w formie filmu
 Piknik integracyjno – naukowy 31 V2021 r. Zespół organizacyjny przy współudziale Stowarzyszenia Przyjaciół, Absolwentów LO
Zakończenie roku szkolnego dla klas III 30  IV 2021 r. Klasy drugie
Zakończenie roku szkolnego 25 VI 2020 r. Klasy pierwsze, SU

Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2019/2020

Zdarzenie – czynność

Termin

Odpowiedzialni

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

2 IX 2019 r.

samorząd Uczniowski, A. Janczak

Ślubowanie klas pierwszych

26 IX 2019 r.

klasa 1d, Samorząd Uczniowski

Wieczorek zapoznawczy

IX/X 2019 r.

wychowawcy wszystkich klas, SU, pedagog

Rekolekcje dla maturzystów

X 2019 r.

wychowawcy klas trzecich,

ks. M. Zembura

Dzień Edukacji Narodowej

11 X 2019 r.

klasy 2b i 1a

Dzień Papieski

16 X 2019 r.

wystawa: klasa 3b

Święto Niepodległości

8 lub 12 XI 2019r.

klasy  2a i 2c

Półmetek

30 XI 2019 r.

klasy drugie

Andrzejki

21 XI 2019 r.

SU, wychowawcy klas, pedagog

Mikołajki

Dzień Sportu

6 XII 2019 r.

pedagog, SU,

nauczyciele wychowania fizycznego

Opłatek szkolny

20 XII 2019 r.

klasy 1b i 1e

Studniówka

8 II 2020 r.

klasy trzecie

Dzień Żołnierzy Wyklętych

1 III 2020 r.

wystawa: klasa 3c

Dzień Patrona Szkoły

24 III 2020 r.

klasy 1c i 1f

Dzień Katyński

13 IV 2020 r.

wystawa: klasa 3a

Zakończenie roku szkolnego dla klas III 24 IV 2020 r. klasy drugie

Dzień Otwarty Szkoły

28 IV 2020 r.

komitet organizacyjny

Święto Konstytucji 3 Maja

3 V 2020 r.

wystawa: biblioteka szkolna

Zakończenie roku szkolnego

26 VI 2020 r.

klasy pierwsze, SU

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94
1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji


Regulamin
rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne


Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online


Niedostępne

Skip to content