Klasa straży granicznej z rozszerzeniem z geografii i języka angielskiego

Rozszerzenia: geografia, język angielski

Klasa o tym profilu to oferta dla osób, które lubią aktywny tryb życia i chcą związać swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych, agencjach ochrony oraz w zawodach, gdzie istotne są przepisy prawa i podwyższona sprawność fizyczna. Nauka w tej klasie daje możliwość zdobycia wiedzy o specyfice pracy formacji, jaką jest Straż Graniczna, jej podstawowych zadaniach, sposobach pełnienia służby granicznej, musztrze, obowiązujących regulaminach i przepisach, zasadach użycia środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, środków łączności. Uczniowie tej klasy w pierwszym i drugim roku nauki odbywają szkolenie wojskowe, które kończy nadanie certyfikatu dającego dodatkowe punkty przy staraniu się o pracę w Wojskowej Jednostce Straży Granicznej. W programie klasy przewidziano m.in. zajęcia z samoobrony z elementami taktyki i technik interwencji, pomoc przedmedyczną, wyjazdy do placówek SG, dwa obozy kondycyjno-szkoleniowe w placówkach Straży Granicznej w Zakopanem i Bieszczadach. Uczniowie wyjeżdżają na zajęcia do Nowego Sącza, do portu lotniczego w Krakowie – Balicach i Rzeszowie, a także na patrol graniczny do jednostki SG.

Regulamin_klasy_mundurowej plik w formacie pdf