Klasa z rozszerzeniem z biologii i chemii

ROZSZERZENIA biologia, chemia (z możliwością rozszerzenia z języka angielskiego)

Uczniowie tej klasy na lekcjach biologii pogłębią wiadomości dotyczące budowy
i funkcjonowania organizmu ludzkiego, nauczą się metodyki badań biologicznych, poznają świat organizmów na różnych poziomach organizacji życia.

Lekcje chemii realizowane na poziomie rozszerzonym pozwolą uczniom opanować czynności praktyczne, takie jak: posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym, przeprowadzanie doświadczeń chemicznych.  Kształtowane będą umiejętności rozumowania i zastosowania wiedzy do rozwiązywania problemów, takie jak: obserwacja, sprawdzanie, weryfikacja, wnioskowanie.

Swoje umiejętności i pasje badacza oraz eksperymentatora uczniowie będą mogli rozwinąć podczas zajęć on-line oraz kół naukowych realizowanych w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna.

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content