Klasa z rozszerzeniem z języka polskiego i biologii

Rozszerzenia: język polski, biologia (z możliwością rozszerzenia z języka angielskiego)

Rozszerzony program nauczania z języka polskiego i biologii daje różnorodne możliwości dalszego kształcenia. Uczniowie będą mogli studiować zarówno na kierunkach humanistycznych, jak również związanych z biologią, takich jak: psychologia, pedagogika, praca socjalna, fizjoterapia, ratownictwo medyczne.

Swoje pasje i zainteresowania młodzież mogą dodatkowo rozwijać w ramach zajęć Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Zdolności oratorskie, literackie i interpersonalne będą kształtowane podczas zajęć z podstaw psychologii i komunikacji społecznej, co z pewnością ułatwi osiągnięcie wysokiego wyniku z egzaminu maturalnego z języka polskiego, ale też pomoże w przełamaniu nieśmiałości czy lęku przed występami publicznymi.