Klasa z rozszerzeniem z matematyki i języka angielskiego

Rozszerzenia: matematyka, język angielski

Program klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi, doskonaleniem umiejętności logicznego rozumowania, pragnących osiągnąć biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim.

Profil ten stosowny jest dla młodzieży świadomej swojej roli w nowoczesnych strukturach administracyjnych i społecznych rozwijającej się Europy, zainteresowanej przyczynami i przejawami różnych zjawisk społecznych, ekonomicznymi problemami współczesnego świata. Program klasy rozwija predyspozycje kierownicze i organizacyjne młodzieży, oferuje wszechstronne przygotowanie w zakresie przedmiotów rozszerzonych, co pozwoli uczniowi nie tylko lepiej zrozumieć funkcjonowanie świata, ale również dobrze przygotować się do egzaminu maturalnego.