Search
Close this search box.

Klasa mundurowa Oddział Przygotowania Wojskowego

ROZSZERZENIA geografia, język angielski (Oddział Przygotowania Wojskowego)

Oddział Przygotowania Wojskowego to propozycja dla osób aktywnych, wiążących swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowychNadzór merytoryczny w takiej klasie sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego. Szkolenie wojskowe, które przechodzą uczniowie w trakcie nauki, jest zbliżone do tego, które odbywają żołnierze służby przygotowawczej. Zajęcia prowadzą instruktorzy z jednostek wojskowych. Nasza szkoła współpracuje z jednostką patronacką 21 Batalionem Dowodzenia w Rzeszowie. Uczniowie już w trakcie nauki zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne każdemu żołnierzowi.

Korzyści dla uczniów płynące z podjęcia nauki w OPW:

 • bezpłatnie umundurowanie;
 • system szkolenia przygotowujący do pełnienia służby mundurowej;
 • preferowane warunki rekrutacji na akademie wojskowe (dodatkowe punkty podczas rozmów rekrutacyjnych – ujęte w uchwałach wszystkich akademii wojskowych);
 • skrócona służba przygotowawcza do służby wojskowej;
 • uczniowie, którzy odbędą służbę przygotowawczą i złożą przysięgę, staną się żołnierzami rezerwy;
 • pierwszeństwo podczas przyjęcia do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej.

Przedmioty dodatkowe:

 • przygotowanie wojskowe;
 • techniki interwencji i samoobrony.

Szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego odbywa się w formie zajęć teoretycznych i praktycznych:

 • w części teoretycznej program realizowany będzie przez szkołę;
 • w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową;

i zakończy się obozem szkoleniowym.

Uczniowie uczęszczający do OPW nie tylko zdobędą wysoką sprawność fizyczną, którą można osiągnąć jedynie poprzez regularny trening, ale również umiejętność poruszania się w terenie, współdziałania w grupie, posługiwania się różnymi typami broni, pokonywania przeszkód. Dodatkowo uczniowie realizują treści z zakresu sztuk walki i pokonywania sprawnościowego toru przeszkód.

 

W wyniku realizacji programu szkolenia uczniowie poznają:

 • wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej;
 • wybrane zagadnienia regulaminów ogólnych;
 • musztrę;
 • ceremoniał wojskowy;
 • podstawy wychowania wojskowego;
 • podstawy szkolenia bojowego i strzeleckiego;
 • zasady rozpoznania wojskowego;
 • podstawy szkolenia pomocy przedmedycznej.

Przedmioty punktowane:

 • język polski;
 • matematyka;
 • język angielski;
 • geografia lub wychowanie fizyczne,
 • ponadto obowiązkowa próba sprawności fizycznej.

Ćwiczenia w próbie sprawności fizycznej:

 • SKOK W DAL Z MIEJSCA;
 • BIEG WAHADŁOWY 10X10 m;
 • SKŁONY TUŁOWIA W PRZÓD W LEŻENIU TYŁEM (BRZUSZKI) .

Szczegółowy opis próby sprawności fizycznej zawiera załącznik_nr_5 do regulaminu rekrutacji.

UWAGA!

Obowiązuje krótszy termin rekrutacji – kandydaci mogą składać podania od 15 maja do 30 maja 2023 r.

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content