RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Liceum ma obowiązek przekazać uczniom i ich rodzicom informację dotyczącą zasad i celów przetwarzania danych osobowych.

Naszym celem jest zapewnienie Państwa o tym, że dane naszych uczniów przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami prawa.
W związku z powyższym informujemy, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej przetwarza dane osobowe uczniów (w tym dane osobowe ich rodziców lub opiekunów prawnych) zarówno w związku z realizacją przepisów prawa, tj. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), jak i dla zapewnienia uczniom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa poprzez użytkowanie systemu monitoringu wizyjnego, a także na podstawie zgód na przetwarzanie danych osobowych, do celów związanych z promocją Szkoły.