Search
Close this search box.

Ważne terminy

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Zdarzenie- czynność Termin Odpowiedzialni
Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2023 Dyrektor Szkoły, wychowawcy, nauczyciele
Zebranie z rodzicami 14.09.2023 Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele
Ślubowanie klas pierwszych 14.09.2023 Wychowawcy klas pierwszych
Zebranie z rodzicami klas I, II, III i IV 21.11.2023 Wychowawcy, nauczyciele
Próbna matura listopad/grudzień Dyrektor szkoły, nauczyciele przedmiotów maturalnych
Wpisanie śródrocznych ocen uczniów klas I, II, III i IV do e-dziennika. 15.12.2023 nauczyciele
Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej uczniów klas I, II, III i IV 20.12.2023 Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele
Zakończenie pierwszego półrocza dla klas I, II, III i IV. 22.12.2023 ________________
Zimowa przerwa świąteczna. 23.12.2023 – 01.01.2024 ________________
Konsultacje dla rodziców uczniów klas I-IV 10.01.2024 Wychowawcy, nauczyciele
Testy wiedzy maturalnej dla klas III styczeń 2024 Dyrektor szkoły, nauczyciele przedmiotów maturalnych
Ferie zimowe 12.02.2024 – 25.02.2024 ________________
 Próbna matura luty/marzec Dyrektor szkoły, nauczyciele przedmiotów maturalnych
Rekolekcje Wielkopostne III 2024 Dyrektor szkoły, ksiądz katecheta
Zebranie dla rodziców klas I, II, III i IV 14.03.2024 Wychowawcy klas, nauczyciele
Dzień otwarty szkoły 21.03.2024 Komitet organizacyjny
Wiosenna przerwa świąteczna 28.03.2024 – 02.04.2024 ———–
Wpisywanie uczniom klas IV przewidywanych ocen rocznych niedostatecznych oraz poinformowanie rodziców Co najmniej 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej (ok. 08.04.2024) Nauczyciele, wychowawcy
Poinformowanie uczniów klas IV i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych i wpisanie ich do e-dziennika. 15.04.2024 Nauczyciele
Sprawdziany podwyższające oceny roczne dla uczniów klas IV do 18.04.2024 Dyrektor szkoły
Wpisanie ocen rocznych uczniów klas IV do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów. 19.04.2024 Wychowawcy, nauczyciele
Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej klas IV 23.04.2024 Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele
Zakończenie roku szkolnego uczniów klas IV 26.04.2024 Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy
Egzamin maturalny w sesji wiosennej 07-24.05.2024 Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
Konsultacje dla rodziców uczniów klas I – III Po połowie maja Wychowawcy, nauczyciele
Piknik naukowy 28.05.2024 Społeczność szkolna
Wpisanie do dziennika proponowanych ocen w tym niedostatecznych oraz ocen z zachowania i poinformowanie o nich uczniów i klas I, II i III szkoły ponadpodstawowej Co najmniej 2 tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej (ok. 29.05.2024) Nauczyciele
Testy wiedzy maturalnej dla klas II czerwiec 2024 Dyrektor szkoły, nauczyciele przedmiotów maturalnych
Poinformowanie uczniów   o przewidywanych ocenach rocznych i wpisanie ich do e-dziennika do 7.06.2024  nauczyciele
Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych; konsultacje dla rodziców 7.06.2024 wychowawcy
Sprawdziany podwyższające oceny roczne dla uczniów klas I, II i III do 13.06.2024 Dyrektor szkoły, nauczyciele uczący
Wpisanie ocen rocznych uczniów klas I, II i III do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów. 14.06.2024 Wychowawcy klas, nauczyciele
Testy diagnostyczne z przedmiotów maturalnych 10-18.06.2024 Nauczyciele przedmiotów maturalnych
Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej uczniów klas I, II i III 17. 06.2024 Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele
Zakończenie roku szkolnego. 21.06.2024 Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:- 22.12.2023

– 21.03.2024

– 02.05,2024

– 07.05.2024

– 08.05.2024

– 09.05.2024

– 13.05.2024

– 28.05.2024

– 31.05.2024

– 19.06.2024

– Opłatek/ Wigilie klasowe

– Dzień otwarty szkoły

– Majówka

– Egzamin maturalny

– Egzamin maturalny

– Egzamin maturalny

– Egzamin maturalny (j. ang. roz.)

– Piknik naukowy

– Piątek po Bożym Ciele

– Wypisywanie świadectw

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Zdarzenie- czynność Termin Odpowiedzialni
Rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2022 Dyrektor Szkoły, wychowawcy, nauczyciele
Zebranie z rodzicami 15.09.2022 Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele
Ślubowanie klas pierwszych 15.09.2022 Wychowawcy klas pierwszych
Testy sprawdzające wiedzę i umiejętności maturalne 28.09.2022- 30.09.2022 Nauczyciele przedmiotów maturalnych
Zebranie z rodzicami klas I, II, III i IV 22.11.2022 Wychowawcy, nauczyciele
Próbna matura z CKE 12.12.2022 – 22.12.2022 Dyrektor szkoły, nauczyciele przedmiotów maturalnych
Wpisanie przewidywanych śródrocznych ocen uczniów klas IV do e- dziennika 13.12.2022 nauczyciele
Wpisanie śródrocznych ocen uczniów klas IVdo e-dziennika. 16.12.2022 nauczyciele
Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej klas IV 21.12.2022 Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele
Zakończenie pierwszego semestru dla klas IV. 22.12.2022 ________________
Zimowa przerwa świąteczna. 23.12.2023 – 01.01.2023 ________________
Konsultacje dla rodziców uczniów klas I-IV 11.01.2023 Wychowawcy, nauczyciele
Wpisanie przewidywanych śródrocznych ocen uczniów klas I, II i III do e- dziennika 18.012023 nauczyciele
Wpisanie śródrocznych ocen uczniów klas I, II i III do e-dziennika. 23.01.2023 nauczyciele
Zebranie rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji śródrocznej klas I, II, IIII 26.01.2023 Dyrektor szkoły, nauczyciele
Ferie zimowe 30.01.2022 – 12.02.2023 ________________
Rekolekcje Wielkopostne III 2023 Dyrektor szkoły, ksiądz katecheta
Zebranie dla rodziców klas I, II, III i IV 16.03.2023 Wychowawcy klas, nauczyciele
Dzień otwarty szkoły 21.03.2023 Komitet organizacyjny
Wpisywanie uczniom klas IV przewidywanych ocen rocznych niedostatecznych oraz poinformowanie rodziców 05.04.2023 Nauczyciele, wychowawcy
Poinformowanie uczniów klas IV o przewidywanych ocenach rocznych i wpisanie ich do e-dziennika. 17.04.2023 Nauczyciele
Wiosenna przerwa świąteczna 6.04.2023 – 11.04.2023 ———–
Sprawdziany podwyższające oceny roczne. Do 20.04.2023 Dyrektor szkoły
Wpisanie ocen rocznych uczniów klas IV do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów. 21.04.2023 Wychowawcy, nauczyciele
Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej klas IV 25.04.2023 Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele
Zakończenie roku szkolnego uczniów klas IV 28.04.2023 Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy
Egzamin maturalny w sesji wiosennej 04-23.05.2023 Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
Konsultacje dla rodziców uczniów klas I – III Po połowie maja Wychowawcy, nauczyciele
Piknik naukowy 31.05.2023 Społeczność szkolna
Wpisanie do dziennika proponowanych ocen w tym niedostatecznych oraz ocen z zachowania i poinformowanie o nich uczniów i klas I, II i III szkoły ponadpodstawowej 5.06.2023 Nauczyciele
Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach rocznych. Do 12.06.20223  nauczyciele
Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych; konsultacje dla rodziców 12.06.2023 wychowawcy
Sprawdziany podwyższające oceny roczne. Do 15.06.2023 Dyrektor szkoły, nauczyciele uczący
Wpisanie ocen rocznych uczniów klas I, II i III do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów. 16.06.2023 Wychowawcy klas, nauczyciele
Testy diagnostyczne z przedmiotów maturalnych 13-20.06.2022 Nauczyciele przedmiotów maturalnych
Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej uczniów klas I, II i III 20.06.2023 Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele
Zakończenie roku szkolnego. 23.06.2023 Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:– 31.10.2022–  22.12.2022

– 21.03.2023

– 2 maja

– 04.05.2023

– 05.05.2023

– 08.05.2023

– 31.05.2023

– 9.06.2023

– 21.06.2023

– poniedziałek przed Wszystkimi Świętymi– Opłatek/ Wigilie klasowe– Dzień Otwarty Szkoły

– Majówka

– Egzamin maturalny

– Egzamin maturalny

– Egzamin maturalny

– Piknik naukowy

– Piątek po Bożym Ciele

– Wypisywanie świadectw

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Zdarzenie- czynność Termin Odpowiedzialni
Rozpoczęcie roku szkolnego. 01.09.2021 Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele
Zebranie z rodzicami 09.09.2021 Wychowawcy, nauczyciele
Testy sprawdzające wiedzę i umiejętności maturalne 15.09.2021- 16.09.2021 Nauczyciele przedmiotów maturalnych
Ślubowanie klas pierwszych Październik 2021 Wychowawcy klas pierwszych
Jubileusz 100-lecia szkoły 23.10.2021 Komitet organizacyjny
Zebranie z rodzicami klas I, II, III 15.11.2021 Wychowawcy, nauczyciele
Próbna matura z Operonem 22.11.2021 – 25.11.2021 Dyrektor szkoły
Wpisanie przewidywanych śródrocznych ocen uczniów klas I, II i III do e- dziennika 13.12.2021 nauczyciele
Wpisanie śródrocznych ocen uczniów klas I, II i III do e-dziennika. 16.12.2021 nauczyciele
Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej klas I, II i III 21.12.2021 Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele
Zakończenie pierwszego semestru dla klas III. 22.12.2021 ________________
Zimowa przerwa świąteczna. 23.12.2021 – 01.01.2022 ________________
Próbna Matura z Nową Erą Od 05.01.2022 Dyrektor szkoły
Zebranie dla rodziców klas I, II, III 10.01.2022 Wychowawcy klas, nauczyciele
Ferie zimowe 17.01.2022 – 30.01.2021 ________________
Rekolekcje Wielkopostne III 2022 Dyrektor szkoły, ksiądz katecheta
Zebranie dla rodziców klas I, II, III 16.03.2022 Wychowawcy klas, nauczyciele
Dzień otwarty szkoły 21.03.2022 Komitet organizacyjny
Wpisywanie  uczniom klas III  przewidywanych ocen rocznych niedostatecznych oraz poinformowanie rodziców 11.04.2022 Nauczyciele, wychowawcy
Poinformowanie  uczniów klas III o przewidywanych ocenach rocznych  i wpisanie ich do e-dziennika. 13.04.2022 Nauczyciele
Składanie przez uczniów klas III podań o uzyskanie wyższej oceny rocznej niż przewidywana. 15.04.2022 Dyrektor szkoły
Wiosenna przerwa świąteczna 14.04.2022 – 19.04.2022 ———–
Sprawdziany podwyższające oceny roczne. 20-21. 04.2022 Dyrektor szkoły
Wpisanie ocen rocznych uczniów klas III do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów. 21.04.2022 Wychowawcy, nauczyciele
Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej klas III. 26.04.2022 Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele
Zakończenie roku szkolnego uczniów klas III 29.04.2022 Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy
Egzamin maturalny w sesji wiosennej: 04-23.05.2022 Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
Piknik naukowy 31.05.2022 Społeczność szkolna
Wpisanie do dziennika proponowanych ocen w tym niedostatecznych oraz ocen z zachowania  i poinformowanie o nich uczniów i  klas I, II i III szkoły ponadpodstawowej 06.06.2022 Nauczyciele
Zebranie wychowawców z  rodzicami uczniów  klas I, II  i III szkoły ponadpodstawowej oraz poinformowanie ich o przewidywanych ocenach rocznych.  07.06.2022 Wychowawcy, nauczyciele
Składanie przez uczniów klas I, II i III szkoły ponadpodstawowej podań o uzyskanie wyższej oceny rocznej niż przewidywana. 10.06.2022 Dyrektor szkoły
Sprawdziany podwyższające oceny roczne. 13-14.06.2022 Dyrektor szkoły
Wpisanie ocen rocznych uczniów klas I, II i III szkoły ponadpodstawowej do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów. 15.06.2022 Wychowawcy klas, nauczyciele
Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej uczniów klas I, II i III szkoły ponadpodstawowej 21.06.2022 Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele
Zakończenie Roku Szkolnego. 24.06.2022 Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:– 02.11.2021– 12.11.2021

– 22.12.2021

– 21.03.2022

– 04.05.2022

– 05.05.2022

– 06.05.2022

– 31.05.2022

– 17.06.2022

– 22.06.2022

– Dzień Zaduszny– Piątek po Święcie Niepodległości– Opłatek/ Wigilie klasowe

– Dzień otwarty szkoły

– Egzamin maturalny

– Egzamin maturalny

– Egzamin maturalny

– Piknik naukowy

– Piątek po Bożym Ciele

– Wypisywanie świadectw

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 

Zdarzenie – czynność Termin Odpowiedzialni
Rozpoczęcie roku szkolnego. 1 IX 2020 r. Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele
Ślubowanie klas pierwszych 23 IX 2020 Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele
Zebranie z rodzicami klas I, II, III 23 IX 2020 wychowawcy nauczyciele
Zebranie wychowawców klas z rodzicami. 19 XI 2020 r. wychowawcy klas
nauczyciele
Próbna matura  z wydawnictwem Operon. 24 – 27 XI 2020 r. Dyrektor Szkoły
Wpisanie przewidywanych śródrocznych ocen uczniów klas III do e- dziennika 14 XII 2020 nauczyciele
Wpisanie śródrocznych ocen uczniów klas III do e-dziennika. 18 XII 2020 r. wychowawcy klas III
Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej klas III. 21 XII 2020 r. Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele
Zebranie dla rodziców uczniów klas III i konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II. 21 XII 2020 r. wychowawcy klas III
nauczyciele
Zakończenie pierwszego semestru dla klas III. 22 XII 2020  r. ———-
Zimowa przerwa świąteczna. 23 XII 2020 r. do         1 I 2021 r. ———–
Zebranie dla rodziców klas I, II, III 7 I 2021 Wychowawcy,
nauczyciele
Wpisanie proponowanych ocen śródrocznych dla uczniów klas I i II do e-dziennika 21 I 2021 r. Nauczyciele uczący
Wpisanie śródrocznych ocen uczniów klas I i II do e-dziennika. 26 I 2021 r. Nauczyciele uczący
Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej klas I i II. 28 I 2021 r. Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele
Zakończenie pierwszego semestru dla klas I i II. 29 I 2021 r. ———
Ferie zimowe. 15-28 II 2021 r. ——–
Próbna matura     I 2021 r. Dyrektor Szkoły
Zebranie wychowawców klas z rodzicami uczniów klas III
konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II
15 III 2021 r. wychowawcy klas
Rekolekcje wielkopostne. III 2021r. Dyrektor Szkoły, ksiądz katecheta
Wpisywanie  uczniom klas III  przewidywanych ocen rocznych niedostatecznych oraz poinformowanie rodziców do 13 IV 2021t. Nauczyciele uczący
 Poinformowanie  uczniów klas III o przewidywanych ocenach rocznych  i wpisanie ich do e-dziennika. 19 IV 2021 r. Nauczyciele, wychowawcy klas III
Zebranie wychowawców z  rodzicami uczniów  klas III i poinformowanie ich o przewidywanych ocenach rocznych ( w tym o ocenach niedostatecznych).
Konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II.
21 IV 2021 r. wychowawcy klas
Składanie przez uczniów klas III podań o uzyskanie wyższej oceny rocznej niż przewidywana. do 21 IV 2021 r. Dyrektor Szkoły
Sprawdziany podwyższające oceny roczne. do 23 IV 2021 r. Dyrektor Szkoły
Wpisanie ocen rocznych uczniów klas III do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów. 23 IV 2021 r. wychowawcy klas III
Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej klas III. 27 IV 2021 r. Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele
Zakończenie roku szkolnego uczniów klas III 30 IV 2021 r. Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy
Wiosenna przerwa świąteczna 1-6 IV 2021 r. ————-
Dni Otwarte Szkoły.
Piknik integracyjno – naukowy ( dla uczniów klas 8 SP )
15.IV.2021
31 V 2021
Dyrektor Szkoły . grono pedagogiczne, społeczność uczniowska
Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
– część pisemna,
– część ustna.
4-20 V 2021 r.
7-20 V 2021 r.
Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
Wpisanie do dziennika proponowanych ocen niedostatecznych i poinformowanie o nich uczniów klas I i II do 1 VI 2021 r. nauczyciele
Poinformowanie o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych rodziców uczniów klas I i II 2 VI 2021 r. Wychowawcy klas
Poinformowanie uczniów klas I i II o przewidywanych ocenach rocznych i wpisanie ich do e- dziennika. 14 VI 2021 r. wychowawcy klas I i II
Zebranie wychowawców z  rodzicami uczniów  klas I i II oraz poinformowanie ich o przewidywanych ocenach rocznych. 14 VI 2021 r. wychowawcy klas I i II
Składanie przez uczniów klas I i II podań o uzyskanie wyższej oceny rocznej niż przewidywana. do 16 VI 2021 r. Dyrektor Szkoły
Sprawdziany podwyższające oceny roczne. do 17 VI 2021 r. Dyrektor Szkoły
Wpisanie ocen rocznych uczniów klas I i II do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów. do 17 VI 2021 r. wychowawcy klas  I i II
Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej klas I  i II 21 VI 2021 r. Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele
Zakończenie Roku Szkolnego. 25 VI 2021 r. Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
poniedziałek po Wszystkich Świętych
Wigilie klasowe
Dzień Otwarty
Egzamin maturalny
Egzamin maturalny
Egzamin maturalny
Piknik integracyjno-naukowy
Piątek po Bożym Ciele
Wypisywanie świadectw
 
 
02 XI.2020
22 XII 2020
15 IV 2021
4 V 2021
5 V 2021
6 V 2021
31 V 2021
4 VI 2021
23 VI 2021
 
———————–

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 

Zdarzenie – czynność

Termin

Odpowiedzialni

Rozpoczęcie roku szkolnego.

2 IX 2019 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Ślubowanie klas pierwszych. Zebranie dla rodziców klas I, II i III

26 IX 2019 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zebranie wychowawców klas z rodzicami.

6 XI 2019 r.

wychowawcy klas

Próbna matura  z wydawnictwem Operon.

19 – 21 XI 2019 r.

Dyrektor Szkoły

Wpisanie śródrocznych ocen uczniów klas III do e- dziennika.

16 XII 2019 r.

wychowawcy klas III

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej klas III.

18 XII 2019 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zebranie dla rodziców klas III i konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II.

19 XII 2019 r.

wychowawcy klas III

Zakończenie pierwszego semestru dla klas III.

20 XII 2019 r.

———-

Zimowa przerwa świąteczna.

23 XII 2019 r.
– 1 I 2020 r.

———–

Wpisanie proponowanych ocen śródrocznych uczniów klas I i II do e- dziennika.

16 I 2020 r.

wychowawcy klas  I i II

Wpisanie śródrocznych ocen uczniów klas I i II do e- dziennika. 20 I 2020 r. wychowawcy klas  I i II

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej klas I i II.

23 I 2020 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zebranie dla rodziców klas I i II oraz konsultacje dla rodziców uczniów klas III.

23 I 2020 r

wychowawcy klas

Zakończenie pierwszego semestru dla klas I i II.

24 I 2020 r.

———

Ferie zimowe.

27 I – 9 II 2020 r.

——–

Próbna matura

   I 2020 r.

Dyrektor Szkoły

Zebranie wychowawców klas z rodzicami.

10 III 2020 r.

wychowawcy klas

Rekolekcje wielkopostne.

III/IV 2020r.

Dyrektor Szkoły, ksiądz katecheta

Poinformowanie uczniów klas III o przewidywanych ocenach rocznych (w tym o ocenach niedostatecznych) i wpisanie ich do e- dziennika.

6 IV 2020 r.

nauczyciele wychowawcy klas III

Zebranie wychowawców z  rodzicami uczniów klas III i poinformowanie ich o przewidywanych ocenach rocznych (w tym o ocenach niedostatecznych).

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II.

6 IV 2020 r.

wychowawcy klas III

Składanie przez uczniów klas III podańo uzyskanie wyższej oceny rocznej niż przewidywana.

7 – 8 IV 2020 r.

Dyrektor Szkoły

Sprawdziany podwyższające oceny roczne.

15, 16 IV 2020 r.

Dyrektor Szkoły

Wpisanie ocen rocznych uczniów klas III do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów.

17 IV 2020 r.

wychowawcy klas III

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej klas III.

21 IV 2020 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Wiosenna przerwa świąteczna.

9 – 14 IV 2020 r.

————-

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

24 IV 2020 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy,  społeczność uczniowska

Dzień Otwarty Szkoły.

28 IV 2020 r.

Dyrektor Szkoły . grono pedagogiczne, społeczność uczniowska

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

– część pisemna,

– część ustna.

4 – 21 V 2020 r.

7 – 22 V 2020 r.

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego

Wpisywanie do e-dziennika proponowanych ocen niedostatecznych i poinformowanie o nich uczniów klas I i II. 8 VI 2020 r. nauczyciele
Poinformowanie o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych rodziców uczniów klas I i II. 9 VI 2020 r. wychowawcy klas I i II

Poinformowanie uczniów klas I i II o przewidywanych ocenach rocznych i wpisanie ich do e-dziennika.

15 VI 2020 r.

wychowawcy klas I i II

Zebranie wychowawców z  rodzicami uczniów klas I i II oraz poinformowanie ich o przewidywanych ocenach rocznych.

15 VI 2020 r.

wychowawcy klas I i II

Składanie przez uczniów klas I i II podań o uzyskanie wyższej oceny rocznej niż przewidywana.

16 – 17 VI 2020 r.

Dyrektor Szkoły

Sprawdziany podwyższające oceny roczne.

16 – 19 VI 2020 r.

Dyrektor Szkoły

Wpisanie ocen rocznych uczniów klas I i II do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów.

19 VI 2020 r

wychowawcy klas  I i II

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej klas I  i II

23 VI 2020 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zakończenie roku szkolnego.

26 VI 2020 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Dzień przed Wszystkimi Świętymi

Wigilie klasowe

…………………….

Dzień otwarty

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

Piątek po Bożym Ciele

Wypisywanie świadectw

31 X 2019

20 XII 2019

2,3 I 2020

28 IV 2020

8 VI 2020

9 VI 2020

10 VI 2020

12 VI 2020

24 VI 2020

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94
1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji


Regulamin
rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne


Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online


Niedostępne

Skip to content