Ważne terminy

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Zdarzenie- czynność

Termin

Odpowiedzialni

Rozpoczęcie roku szkolnego.

01.09.2021

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zebranie z rodzicami

09.09.2021

Wychowawcy, nauczyciele

Testy sprawdzające wiedzę i umiejętności maturalne

15.09.2021- 16.09.2021

Nauczyciele przedmiotów maturalnych

Ślubowanie klas pierwszych

Październik 2021

Wychowawcy klas pierwszych

Jubileusz 100-lecia szkoły

23.10.2021 

Komitet organizacyjny

Zebranie z rodzicami klas I, II, III

15.11.2021

Wychowawcy, nauczyciele

Próbna matura z Operonem

22.11.2021 – 25.11.2021

Dyrektor szkoły

Wpisanie przewidywanych śródrocznych ocen uczniów klas I, II i III do e- dziennika

13.12.2021

nauczyciele

Wpisanie śródrocznych ocen uczniów klas I, II i III do e-dziennika.

16.12.2021

nauczyciele

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej klas I, II i III

21.12.2021

Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele

Zakończenie pierwszego semestru dla klas III.

22.12.2021

________________

Zimowa przerwa świąteczna.

23.12.2021 – 01.01.2022

________________

Próbna Matura z Nową Erą

Od 05.01.2022

Dyrektor szkoły

Zebranie dla rodziców klas I, II, III

10.01.2022

Wychowawcy klas, nauczyciele

Ferie zimowe

17.01.2022 – 30.01.2021

________________

Rekolekcje Wielkopostne

III 2022

Dyrektor szkoły, ksiądz katecheta

Zebranie dla rodziców klas I, II, III

16.03.2022

Wychowawcy klas, nauczyciele

Dzień otwarty szkoły

21.03.2022

Komitet organizacyjny

Wpisywanie  uczniom klas III  przewidywanych ocen rocznych niedostatecznych oraz poinformowanie rodziców

11.04.2022

Nauczyciele, wychowawcy

Poinformowanie  uczniów klas III o przewidywanych ocenach rocznych  i wpisanie ich do e-dziennika.

13.04.2022

Nauczyciele

Składanie przez uczniów klas III podań o uzyskanie wyższej oceny rocznej niż przewidywana.

15.04.2022

Dyrektor szkoły

Wiosenna przerwa świąteczna

14.04.2022 – 19.04.2022

———–

Sprawdziany podwyższające oceny roczne.

20-21. 04.2022

Dyrektor szkoły

Wpisanie ocen rocznych uczniów klas III do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów.

21.04.2022

Wychowawcy, nauczyciele

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej klas III.

26.04.2022

Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele

Zakończenie roku szkolnego uczniów klas III

29.04.2022

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

04-23.05.2022

 

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego

Piknik naukowy

31.05.2022

Społeczność szkolna

Wpisanie do dziennika proponowanych ocen w tym niedostatecznych oraz ocen z zachowania  i poinformowanie o nich uczniów i  klas I, II i III szkoły ponadpodstawowej

06.06.2022

Nauczyciele

Zebranie wychowawców z  rodzicami uczniów  klas I, II  i III szkoły ponadpodstawowej oraz poinformowanie ich o przewidywanych ocenach rocznych.

 07.06.2022

Wychowawcy, nauczyciele

Składanie przez uczniów klas I, II i III szkoły ponadpodstawowej podań o uzyskanie wyższej oceny rocznej niż przewidywana.

10.06.2022

Dyrektor szkoły

Sprawdziany podwyższające oceny roczne.

13-14.06.2022

Dyrektor szkoły

Wpisanie ocen rocznych uczniów klas I, II i III szkoły ponadpodstawowej do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów.

15.06.2022

 

Wychowawcy klas, nauczyciele

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej uczniów klas I, II i III szkoły ponadpodstawowej

21.06.2022

Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele

Zakończenie Roku Szkolnego.

24.06.2022

Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

– 02.11.2021

– 12.11.2021

– 22.12.2021

– 21.03.2022

– 04.05.2022

– 05.05.2022

– 06.05.2022

– 31.05.2022

– 17.06.2022

– 22.06.2022

 

– Dzień Zaduszny

– Piątek po Święcie Niepodległości

– Opłatek/ Wigilie klasowe

– Dzień otwarty szkoły

– Egzamin maturalny

– Egzamin maturalny

– Egzamin maturalny

– Piknik naukowy

– Piątek po Bożym Ciele

– Wypisywanie świadectw

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 

Zdarzenie – czynność

Termin

Odpowiedzialni

Rozpoczęcie roku szkolnego.

1 IX 2020 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Ślubowanie klas pierwszych

23 IX 2020

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zebranie z rodzicami klas I, II, III

23 IX 2020

wychowawcy nauczyciele

Zebranie wychowawców klas z rodzicami.

19 XI 2020 r.

wychowawcy klas

nauczyciele

Próbna matura  z wydawnictwem Operon.

24 – 27 XI 2020 r.

Dyrektor Szkoły

Wpisanie przewidywanych śródrocznych ocen uczniów klas III do e- dziennika

14 XII 2020

nauczyciele

Wpisanie śródrocznych ocen uczniów klas III do e-dziennika.

18 XII 2020 r.

wychowawcy klas III

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej klas III.

21 XII 2020 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zebranie dla rodziców uczniów klas III i konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II.

21 XII 2020 r.

wychowawcy klas III

nauczyciele

Zakończenie pierwszego semestru dla klas III.

22 XII 2020  r.

———-

Zimowa przerwa świąteczna.

23 XII 2020 r. do         1 I 2021 r.

———–

Zebranie dla rodziców klas I, II, III

7 I 2021

Wychowawcy,

nauczyciele

Wpisanie proponowanych ocen śródrocznych dla uczniów klas I i II do e-dziennika

21 I 2021 r.

Nauczyciele uczący

Wpisanie śródrocznych ocen uczniów klas I i II do e-dziennika.

26 I 2021 r.

Nauczyciele uczący

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej klas I i II.

28 I 2021 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zakończenie pierwszego semestru dla klas I i II.

29 I 2021 r.

———

Ferie zimowe.

15-28 II 2021 r.

——–

Próbna matura

    I 2021 r.

Dyrektor Szkoły

Zebranie wychowawców klas z rodzicami uczniów klas III

konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II

15 III 2021 r.

wychowawcy klas

Rekolekcje wielkopostne.

III 2021r.

Dyrektor Szkoły, ksiądz katecheta

Wpisywanie  uczniom klas III  przewidywanych ocen rocznych niedostatecznych oraz poinformowanie rodziców

do 13 IV 2021t.

Nauczyciele uczący

 Poinformowanie  uczniów klas III o przewidywanych ocenach rocznych  i wpisanie ich do e-dziennika.

19 IV 2021 r.

Nauczyciele, wychowawcy klas III

Zebranie wychowawców z  rodzicami uczniów  klas III i poinformowanie ich o przewidywanych ocenach rocznych ( w tym o ocenach niedostatecznych).

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II.

21 IV 2021 r.

wychowawcy klas

Składanie przez uczniów klas III podań o uzyskanie wyższej oceny rocznej niż przewidywana.

do 21 IV 2021 r.

Dyrektor Szkoły

Sprawdziany podwyższające oceny roczne.

do 23 IV 2021 r.

Dyrektor Szkoły

Wpisanie ocen rocznych uczniów klas III do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów.

23 IV 2021 r.

wychowawcy klas III

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej klas III.

27 IV 2021 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zakończenie roku szkolnego uczniów klas III

30 IV 2021 r.

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy

Wiosenna przerwa świąteczna

1-6 IV 2021 r.

————-

Dni Otwarte Szkoły.

Piknik integracyjno – naukowy ( dla uczniów klas 8 SP )

15.IV.2021

31 V 2021

Dyrektor Szkoły . grono pedagogiczne, społeczność uczniowska

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

– część pisemna,

– część ustna.

4-20 V 2021 r.

7-20 V 2021 r.

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego

Wpisanie do dziennika proponowanych ocen niedostatecznych i poinformowanie o nich uczniów klas I i II

do 1 VI 2021 r.

nauczyciele

Poinformowanie o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych rodziców uczniów klas I i II

2 VI 2021 r.

Wychowawcy klas

Poinformowanie uczniów klas I i II o przewidywanych ocenach rocznych i wpisanie ich do e- dziennika.

14 VI 2021 r.

wychowawcy klas I i II

Zebranie wychowawców z  rodzicami uczniów  klas I i II oraz poinformowanie ich o przewidywanych ocenach rocznych.

14 VI 2021 r.

wychowawcy klas I i II

Składanie przez uczniów klas I i II podań o uzyskanie wyższej oceny rocznej niż przewidywana.

do 16 VI 2021 r.

Dyrektor Szkoły

Sprawdziany podwyższające oceny roczne.

do 17 VI 2021 r.

Dyrektor Szkoły

Wpisanie ocen rocznych uczniów klas I i II do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów.

do 17 VI 2021 r.

wychowawcy klas  I i II

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej klas I  i II

21 VI 2021 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zakończenie Roku Szkolnego.

25 VI 2021 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

poniedziałek po Wszystkich Świętych

Wigilie klasowe

Dzień Otwarty                                                   

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

Piknik integracyjno-naukowy

Piątek po Bożym Ciele

Wypisywanie świadectw

 

 

 

02 XI.2020

22 XII 2020

15 IV 2021

4 V 2021

5 V 2021

6 V 2021

31 V 2021

4 VI 2021

23 VI 2021

 

———————–

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

Zdarzenie – czynność

Termin

Odpowiedzialni

Rozpoczęcie roku szkolnego.

2 IX 2019 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Ślubowanie klas pierwszych. Zebranie dla rodziców klas I, II i III

26 IX 2019 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zebranie wychowawców klas z rodzicami.

6 XI 2019 r.

wychowawcy klas

Próbna matura  z wydawnictwem Operon.

19 – 21 XI 2019 r.

Dyrektor Szkoły

Wpisanie śródrocznych ocen uczniów klas III do e- dziennika.

16 XII 2019 r.

wychowawcy klas III

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej klas III.

18 XII 2019 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zebranie dla rodziców klas III i konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II.

19 XII 2019 r.

wychowawcy klas III

Zakończenie pierwszego semestru dla klas III.

20 XII 2019 r.

———-

Zimowa przerwa świąteczna.

23 XII 2019 r.
– 1 I 2020 r.

———–

Wpisanie proponowanych ocen śródrocznych uczniów klas I i II do e- dziennika.

16 I 2020 r.

wychowawcy klas  I i II

Wpisanie śródrocznych ocen uczniów klas I i II do e- dziennika.

20 I 2020 r. wychowawcy klas  I i II

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej klas I i II.

23 I 2020 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zebranie dla rodziców klas I i II oraz konsultacje dla rodziców uczniów klas III.

23 I 2020 r

wychowawcy klas

Zakończenie pierwszego semestru dla klas I i II.

24 I 2020 r.

———

Ferie zimowe.

27 I – 9 II 2020 r.

——–

Próbna matura

   I 2020 r.

Dyrektor Szkoły

Zebranie wychowawców klas z rodzicami.

10 III 2020 r.

wychowawcy klas

Rekolekcje wielkopostne.

III/IV 2020r.

Dyrektor Szkoły, ksiądz katecheta

Poinformowanie uczniów klas III o przewidywanych ocenach rocznych (w tym o ocenach niedostatecznych) i wpisanie ich do e- dziennika.

6 IV 2020 r.

nauczyciele wychowawcy klas III

Zebranie wychowawców z  rodzicami uczniów klas III i poinformowanie ich o przewidywanych ocenach rocznych (w tym o ocenach niedostatecznych).

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II.

6 IV 2020 r.

wychowawcy klas III

Składanie przez uczniów klas III podańo uzyskanie wyższej oceny rocznej niż przewidywana.

7 – 8 IV 2020 r.

Dyrektor Szkoły

Sprawdziany podwyższające oceny roczne.

15, 16 IV 2020 r.

Dyrektor Szkoły

Wpisanie ocen rocznych uczniów klas III do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów.

17 IV 2020 r.

wychowawcy klas III

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej klas III.

21 IV 2020 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Wiosenna przerwa świąteczna.

9 – 14 IV 2020 r.

————-

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

24 IV 2020 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy,  społeczność uczniowska

Dzień Otwarty Szkoły.

28 IV 2020 r.

Dyrektor Szkoły . grono pedagogiczne, społeczność uczniowska

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

– część pisemna,

– część ustna.

4 – 21 V 2020 r.

7 – 22 V 2020 r.

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego

Wpisywanie do e-dziennika proponowanych ocen niedostatecznych i poinformowanie o nich uczniów klas I i II.

8 VI 2020 r. nauczyciele

Poinformowanie o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych rodziców uczniów klas I i II.

9 VI 2020 r. wychowawcy klas I i II

Poinformowanie uczniów klas I i II o przewidywanych ocenach rocznych i wpisanie ich do e-dziennika.

15 VI 2020 r.

wychowawcy klas I i II

Zebranie wychowawców z  rodzicami uczniów klas I i II oraz poinformowanie ich o przewidywanych ocenach rocznych.

15 VI 2020 r.

wychowawcy klas I i II

Składanie przez uczniów klas I i II podań o uzyskanie wyższej oceny rocznej niż przewidywana.

16 – 17 VI 2020 r.

Dyrektor Szkoły

Sprawdziany podwyższające oceny roczne.

16 – 19 VI 2020 r.

Dyrektor Szkoły

Wpisanie ocen rocznych uczniów klas I i II do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów.

19 VI 2020 r

wychowawcy klas  I i II

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej klas I  i II

23 VI 2020 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zakończenie roku szkolnego.

26 VI 2020 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Dzień przed Wszystkimi Świętymi

Wigilie klasowe

…………………….

Dzień otwarty

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

Piątek po Bożym Ciele

Wypisywanie świadectw

 

31 X 2019

20 XII 2019

2,3 I 2020

28 IV 2020

8 VI 2020

9 VI 2020

10 VI 2020

12 VI 2020

24 VI 2020