Ważne terminy

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Zdarzenie- czynność

Termin

Odpowiedzialni

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2022

Dyrektor Szkoły, wychowawcy, nauczyciele

Zebranie z rodzicami

 

15.09.2022

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele

Ślubowanie klas pierwszych

15.09.2022

Wychowawcy klas pierwszych

Testy sprawdzające wiedzę i umiejętności maturalne

28.09.2022- 30.09.2022

Nauczyciele przedmiotów maturalnych

Zebranie z rodzicami klas I, II, III i IV

22.11.2022

Wychowawcy, nauczyciele

Próbna matura z CKE

12.12.2022 – 22.12.2022

Dyrektor szkoły, nauczyciele przedmiotów maturalnych

Wpisanie przewidywanych śródrocznych ocen uczniów klas IV do e- dziennika

13.12.2022

nauczyciele

Wpisanie śródrocznych ocen uczniów klas IVdo e-dziennika.

16.12.2022

nauczyciele

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej klas IV

21.12.2022

Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele

Zakończenie pierwszego semestru dla klas IV.

22.12.2022

________________

Zimowa przerwa świąteczna.

23.12.2023 – 01.01.2023

________________

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I-IV

11.01.2023

Wychowawcy, nauczyciele

Wpisanie przewidywanych śródrocznych ocen uczniów klas I, II i III do e- dziennika

 

18.012023

nauczyciele

Wpisanie śródrocznych ocen uczniów klas I, II i III do e-dziennika.

 

23.01.2023

nauczyciele

Zebranie rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji śródrocznej klas I, II, IIII

26.01.2023

Dyrektor szkoły, nauczyciele

Ferie zimowe

30.01.2022 – 12.02.2023

________________

Rekolekcje Wielkopostne

III 2023

Dyrektor szkoły, ksiądz katecheta

Zebranie dla rodziców klas I, II, III i IV

16.03.2023

Wychowawcy klas, nauczyciele

Dzień otwarty szkoły

21.03.2023

Komitet organizacyjny

Wpisywanie uczniom klas IV przewidywanych ocen rocznych niedostatecznych oraz poinformowanie rodziców

05.04.2023

Nauczyciele, wychowawcy

Poinformowanie uczniów klas IV o przewidywanych ocenach rocznych i wpisanie ich do e-dziennika.

17.04.2023

Nauczyciele

Wiosenna przerwa świąteczna

6.04.2023 – 11.04.2023

———–

Sprawdziany podwyższające oceny roczne.

Do 20.04.2023

Dyrektor szkoły

Wpisanie ocen rocznych uczniów klas IV do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów.

21.04.2023

Wychowawcy, nauczyciele

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej klas IV

25.04.2023

Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele

Zakończenie roku szkolnego uczniów klas IV

28.04.2023

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

04-23.05.2023

 

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I – III

Po połowie maja

Wychowawcy, nauczyciele

 

Piknik naukowy

31.05.2023

Społeczność szkolna

Wpisanie do dziennika proponowanych ocen w tym niedostatecznych oraz ocen z zachowania i poinformowanie o nich uczniów i klas I, II i III szkoły ponadpodstawowej

5.06.2023

Nauczyciele

Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

Do 12.06.20223

 nauczyciele

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych; konsultacje dla rodziców

 

12.06.2023

wychowawcy

Sprawdziany podwyższające oceny roczne.

Do 15.06.2023

Dyrektor szkoły, nauczyciele uczący

Wpisanie ocen rocznych uczniów klas I, II i III do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów.

16.06.2023

 

Wychowawcy klas, nauczyciele

Testy diagnostyczne z przedmiotów maturalnych

13-20.06.2022

Nauczyciele przedmiotów maturalnych

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej uczniów klas I, II i III

20.06.2023

Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele

Zakończenie roku szkolnego.

23.06.2023

Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

– 31.10.2022

–  22.12.2022

– 21.03.2023

– 2 maja

– 04.05.2023

– 05.05.2023

– 08.05.2023

– 31.05.2023

– 9.06.2023

– 21.06.2023

 

– poniedziałek przed Wszystkimi Świętymi

– Opłatek/ Wigilie klasowe

– Dzień Otwarty Szkoły

– Majówka

– Egzamin maturalny

– Egzamin maturalny

– Egzamin maturalny

– Piknik naukowy

– Piątek po Bożym Ciele

– Wypisywanie świadectw

 

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Zdarzenie- czynność

Termin

Odpowiedzialni

Rozpoczęcie roku szkolnego.

01.09.2021

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zebranie z rodzicami

09.09.2021

Wychowawcy, nauczyciele

Testy sprawdzające wiedzę i umiejętności maturalne

15.09.2021- 16.09.2021

Nauczyciele przedmiotów maturalnych

Ślubowanie klas pierwszych

Październik 2021

Wychowawcy klas pierwszych

Jubileusz 100-lecia szkoły

23.10.2021 

Komitet organizacyjny

Zebranie z rodzicami klas I, II, III

15.11.2021

Wychowawcy, nauczyciele

Próbna matura z Operonem

22.11.2021 – 25.11.2021

Dyrektor szkoły

Wpisanie przewidywanych śródrocznych ocen uczniów klas I, II i III do e- dziennika

13.12.2021

nauczyciele

Wpisanie śródrocznych ocen uczniów klas I, II i III do e-dziennika.

16.12.2021

nauczyciele

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej klas I, II i III

21.12.2021

Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele

Zakończenie pierwszego semestru dla klas III.

22.12.2021

________________

Zimowa przerwa świąteczna.

23.12.2021 – 01.01.2022

________________

Próbna Matura z Nową Erą

Od 05.01.2022

Dyrektor szkoły

Zebranie dla rodziców klas I, II, III

10.01.2022

Wychowawcy klas, nauczyciele

Ferie zimowe

17.01.2022 – 30.01.2021

________________

Rekolekcje Wielkopostne

III 2022

Dyrektor szkoły, ksiądz katecheta

Zebranie dla rodziców klas I, II, III

16.03.2022

Wychowawcy klas, nauczyciele

Dzień otwarty szkoły

21.03.2022

Komitet organizacyjny

Wpisywanie  uczniom klas III  przewidywanych ocen rocznych niedostatecznych oraz poinformowanie rodziców

11.04.2022

Nauczyciele, wychowawcy

Poinformowanie  uczniów klas III o przewidywanych ocenach rocznych  i wpisanie ich do e-dziennika.

13.04.2022

Nauczyciele

Składanie przez uczniów klas III podań o uzyskanie wyższej oceny rocznej niż przewidywana.

15.04.2022

Dyrektor szkoły

Wiosenna przerwa świąteczna

14.04.2022 – 19.04.2022

———–

Sprawdziany podwyższające oceny roczne.

20-21. 04.2022

Dyrektor szkoły

Wpisanie ocen rocznych uczniów klas III do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów.

21.04.2022

Wychowawcy, nauczyciele

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej klas III.

26.04.2022

Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele

Zakończenie roku szkolnego uczniów klas III

29.04.2022

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

04-23.05.2022

 

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego

Piknik naukowy

31.05.2022

Społeczność szkolna

Wpisanie do dziennika proponowanych ocen w tym niedostatecznych oraz ocen z zachowania  i poinformowanie o nich uczniów i  klas I, II i III szkoły ponadpodstawowej

06.06.2022

Nauczyciele

Zebranie wychowawców z  rodzicami uczniów  klas I, II  i III szkoły ponadpodstawowej oraz poinformowanie ich o przewidywanych ocenach rocznych.

 07.06.2022

Wychowawcy, nauczyciele

Składanie przez uczniów klas I, II i III szkoły ponadpodstawowej podań o uzyskanie wyższej oceny rocznej niż przewidywana.

10.06.2022

Dyrektor szkoły

Sprawdziany podwyższające oceny roczne.

13-14.06.2022

Dyrektor szkoły

Wpisanie ocen rocznych uczniów klas I, II i III szkoły ponadpodstawowej do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów.

15.06.2022

 

Wychowawcy klas, nauczyciele

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej uczniów klas I, II i III szkoły ponadpodstawowej

21.06.2022

Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele

Zakończenie Roku Szkolnego.

24.06.2022

Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

– 02.11.2021

– 12.11.2021

– 22.12.2021

– 21.03.2022

– 04.05.2022

– 05.05.2022

– 06.05.2022

– 31.05.2022

– 17.06.2022

– 22.06.2022

 

– Dzień Zaduszny

– Piątek po Święcie Niepodległości

– Opłatek/ Wigilie klasowe

– Dzień otwarty szkoły

– Egzamin maturalny

– Egzamin maturalny

– Egzamin maturalny

– Piknik naukowy

– Piątek po Bożym Ciele

– Wypisywanie świadectw

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 

Zdarzenie – czynność Termin Odpowiedzialni
Rozpoczęcie roku szkolnego. 1 IX 2020 r. Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele
Ślubowanie klas pierwszych 23 IX 2020 Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele
Zebranie z rodzicami klas I, II, III 23 IX 2020 wychowawcy nauczyciele
Zebranie wychowawców klas z rodzicami. 19 XI 2020 r. wychowawcy klas nauczyciele
Próbna matura  z wydawnictwem Operon. 24 – 27 XI 2020 r. Dyrektor Szkoły
Wpisanie przewidywanych śródrocznych ocen uczniów klas III do e- dziennika 14 XII 2020 nauczyciele
Wpisanie śródrocznych ocen uczniów klas III do e-dziennika. 18 XII 2020 r. wychowawcy klas III
Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej klas III. 21 XII 2020 r. Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele
Zebranie dla rodziców uczniów klas III i konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II. 21 XII 2020 r. wychowawcy klas III nauczyciele
Zakończenie pierwszego semestru dla klas III. 22 XII 2020  r. ———-
Zimowa przerwa świąteczna. 23 XII 2020 r. do         1 I 2021 r. ———–
Zebranie dla rodziców klas I, II, III 7 I 2021 Wychowawcy, nauczyciele
Wpisanie proponowanych ocen śródrocznych dla uczniów klas I i II do e-dziennika 21 I 2021 r. Nauczyciele uczący
Wpisanie śródrocznych ocen uczniów klas I i II do e-dziennika. 26 I 2021 r. Nauczyciele uczący
Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej klas I i II. 28 I 2021 r. Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele
Zakończenie pierwszego semestru dla klas I i II. 29 I 2021 r. ———
Ferie zimowe. 15-28 II 2021 r. ——–
Próbna matura     I 2021 r. Dyrektor Szkoły
Zebranie wychowawców klas z rodzicami uczniów klas III konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II 15 III 2021 r. wychowawcy klas
Rekolekcje wielkopostne. III 2021r. Dyrektor Szkoły, ksiądz katecheta
Wpisywanie  uczniom klas III  przewidywanych ocen rocznych niedostatecznych oraz poinformowanie rodziców do 13 IV 2021t. Nauczyciele uczący
 Poinformowanie  uczniów klas III o przewidywanych ocenach rocznych  i wpisanie ich do e-dziennika. 19 IV 2021 r. Nauczyciele, wychowawcy klas III
Zebranie wychowawców z  rodzicami uczniów  klas III i poinformowanie ich o przewidywanych ocenach rocznych ( w tym o ocenach niedostatecznych). Konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II. 21 IV 2021 r. wychowawcy klas
Składanie przez uczniów klas III podań o uzyskanie wyższej oceny rocznej niż przewidywana. do 21 IV 2021 r. Dyrektor Szkoły
Sprawdziany podwyższające oceny roczne. do 23 IV 2021 r. Dyrektor Szkoły
Wpisanie ocen rocznych uczniów klas III do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów. 23 IV 2021 r. wychowawcy klas III
Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej klas III. 27 IV 2021 r. Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele
Zakończenie roku szkolnego uczniów klas III 30 IV 2021 r. Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy
Wiosenna przerwa świąteczna 1-6 IV 2021 r. ————-
Dni Otwarte Szkoły. Piknik integracyjno – naukowy ( dla uczniów klas 8 SP ) 15.IV.2021 31 V 2021 Dyrektor Szkoły . grono pedagogiczne, społeczność uczniowska
Egzamin maturalny w sesji wiosennej: – część pisemna, – część ustna. 4-20 V 2021 r. 7-20 V 2021 r. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego
Wpisanie do dziennika proponowanych ocen niedostatecznych i poinformowanie o nich uczniów klas I i II do 1 VI 2021 r. nauczyciele
Poinformowanie o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych rodziców uczniów klas I i II 2 VI 2021 r. Wychowawcy klas
Poinformowanie uczniów klas I i II o przewidywanych ocenach rocznych i wpisanie ich do e- dziennika. 14 VI 2021 r. wychowawcy klas I i II
Zebranie wychowawców z  rodzicami uczniów  klas I i II oraz poinformowanie ich o przewidywanych ocenach rocznych. 14 VI 2021 r. wychowawcy klas I i II
Składanie przez uczniów klas I i II podań o uzyskanie wyższej oceny rocznej niż przewidywana. do 16 VI 2021 r. Dyrektor Szkoły
Sprawdziany podwyższające oceny roczne. do 17 VI 2021 r. Dyrektor Szkoły
Wpisanie ocen rocznych uczniów klas I i II do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów. do 17 VI 2021 r. wychowawcy klas  I i II
Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej klas I  i II 21 VI 2021 r. Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele
Zakończenie Roku Szkolnego. 25 VI 2021 r. Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele
Dni wolne od zajęć dydaktycznych: poniedziałek po Wszystkich Świętych Wigilie klasowe Dzień Otwarty Egzamin maturalny Egzamin maturalny Egzamin maturalny Piknik integracyjno-naukowy Piątek po Bożym Ciele Wypisywanie świadectw     02 XI.2020 22 XII 2020 15 IV 2021 4 V 2021 5 V 2021 6 V 2021 31 V 2021 4 VI 2021 23 VI 2021   ———————–
 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 

Zdarzenie – czynność

Termin

Odpowiedzialni

Rozpoczęcie roku szkolnego.

2 IX 2019 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Ślubowanie klas pierwszych. Zebranie dla rodziców klas I, II i III

26 IX 2019 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zebranie wychowawców klas z rodzicami.

6 XI 2019 r.

wychowawcy klas

Próbna matura  z wydawnictwem Operon.

19 – 21 XI 2019 r.

Dyrektor Szkoły

Wpisanie śródrocznych ocen uczniów klas III do e- dziennika.

16 XII 2019 r.

wychowawcy klas III

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej klas III.

18 XII 2019 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zebranie dla rodziców klas III i konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II.

19 XII 2019 r.

wychowawcy klas III

Zakończenie pierwszego semestru dla klas III.

20 XII 2019 r.

———-

Zimowa przerwa świąteczna.

23 XII 2019 r. – 1 I 2020 r.

———–

Wpisanie proponowanych ocen śródrocznych uczniów klas I i II do e- dziennika.

16 I 2020 r.

wychowawcy klas  I i II

Wpisanie śródrocznych ocen uczniów klas I i II do e- dziennika. 20 I 2020 r. wychowawcy klas  I i II

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji śródrocznej klas I i II.

23 I 2020 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zebranie dla rodziców klas I i II oraz konsultacje dla rodziców uczniów klas III.

23 I 2020 r

wychowawcy klas

Zakończenie pierwszego semestru dla klas I i II.

24 I 2020 r.

———

Ferie zimowe.

27 I – 9 II 2020 r.

——–

Próbna matura

   I 2020 r.

Dyrektor Szkoły

Zebranie wychowawców klas z rodzicami.

10 III 2020 r.

wychowawcy klas

Rekolekcje wielkopostne.

III/IV 2020r.

Dyrektor Szkoły, ksiądz katecheta

Poinformowanie uczniów klas III o przewidywanych ocenach rocznych (w tym o ocenach niedostatecznych) i wpisanie ich do e- dziennika.

6 IV 2020 r.

nauczyciele wychowawcy klas III

Zebranie wychowawców z  rodzicami uczniów klas III i poinformowanie ich o przewidywanych ocenach rocznych (w tym o ocenach niedostatecznych).

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I i II.

6 IV 2020 r.

wychowawcy klas III

Składanie przez uczniów klas III podańo uzyskanie wyższej oceny rocznej niż przewidywana.

7 – 8 IV 2020 r.

Dyrektor Szkoły

Sprawdziany podwyższające oceny roczne.

15, 16 IV 2020 r.

Dyrektor Szkoły

Wpisanie ocen rocznych uczniów klas III do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów.

17 IV 2020 r.

wychowawcy klas III

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej klas III.

21 IV 2020 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Wiosenna przerwa świąteczna.

9 – 14 IV 2020 r.

————-

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

24 IV 2020 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy,  społeczność uczniowska

Dzień Otwarty Szkoły.

28 IV 2020 r.

Dyrektor Szkoły . grono pedagogiczne, społeczność uczniowska

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:

– część pisemna,

– część ustna.

4 – 21 V 2020 r.

7 – 22 V 2020 r.

Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego

Wpisywanie do e-dziennika proponowanych ocen niedostatecznych i poinformowanie o nich uczniów klas I i II. 8 VI 2020 r. nauczyciele
Poinformowanie o proponowanych rocznych ocenach niedostatecznych rodziców uczniów klas I i II. 9 VI 2020 r. wychowawcy klas I i II

Poinformowanie uczniów klas I i II o przewidywanych ocenach rocznych i wpisanie ich do e-dziennika.

15 VI 2020 r.

wychowawcy klas I i II

Zebranie wychowawców z  rodzicami uczniów klas I i II oraz poinformowanie ich o przewidywanych ocenach rocznych.

15 VI 2020 r.

wychowawcy klas I i II

Składanie przez uczniów klas I i II podań o uzyskanie wyższej oceny rocznej niż przewidywana.

16 – 17 VI 2020 r.

Dyrektor Szkoły

Sprawdziany podwyższające oceny roczne.

16 – 19 VI 2020 r.

Dyrektor Szkoły

Wpisanie ocen rocznych uczniów klas I i II do e-dziennika oraz poinformowanie o nich uczniów.

19 VI 2020 r

wychowawcy klas  I i II

Zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji rocznej klas I  i II

23 VI 2020 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Zakończenie roku szkolnego.

26 VI 2020 r.

Dyrektor Szkoły wychowawcy nauczyciele

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Dzień przed Wszystkimi Świętymi

Wigilie klasowe

…………………….

Dzień otwarty

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

Piątek po Bożym Ciele

Wypisywanie świadectw
31 X 2019

20 XII 2019

2,3 I 2020

28 IV 2020

8 VI 2020

9 VI 2020

10 VI 2020

12 VI 2020

24 VI 2020

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online