ZFŚS

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej

Zarządzenie Nr 73/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 21 grudnia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu ZFŚS

Wniosek o przyznanie bezzwrotnej pomocy materialnej – dokument_pdf
Wniosek o przyznanie bezzwrotnej pomocy materialnej – dokument Word do pobrania 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu ZFŚS

Wniosek o przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe – dokument pdf
Wniosek o przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe – dokument Word do pobrania

Załącznik Nr 4 do Regulaminu ZFŚS

Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe – dokument Word pdf
Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe – dokument Word do pobrania

Załącznik Nr 11 do Regulaminu ZFŚS

Oświadczenie emeryta/rencisty/nauczyciela pobierającego świadczenie kompensacyjne – dokument pdf
Oświadczenie emeryta/rencisty/nauczyciela pobierającego świadczenie kompensacyjne – dokument Word do pobrania