Search
Close this search box.

Rusza kolejna edycja projektu „Zajęcia dodatkowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej w roku szkolnym 2021/2022″

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Tarnowskiej rozpoczyna realizację kolejnej edycji projektu pn. „Zajęcia dodatkowe dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Tarnowskiej w roku szkolnym 2021/2022”.

Samorząd powiatowy na realizację tego przedsięwzięcia pozyskał dofinansowanie w wysokości 14 990,88 zł z 10. osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna.

Zadanie polegać będzie na prowadzeniu innowacyjnych zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych w regionie poprzez prowadzenie wirtualnych zajęć wykładowych i laboratoryjnych w oparciu o infrastrukturę i nowoczesną technologię informacyjno – komunikacyjną, co pozwoli na podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kompetencji kluczowych.
Uczniowie, którzy wezmą udział w procesie rekrutacji i zakwalifikują się do projektu będą uczestniczyć w zajęciach on-line z matematyki realizowanych z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz w kołach naukowych z matematyki i biologii. Projekt obejmuje także zakup pomocy dydaktycznych służących realizacji poszczególnych zajęć.

Rekrutacja do projektu jest prowadzona przez szkołę w dniach 8 – 15 października 2021 roku.

Regulamin rekrutacji został zamieszczony w załącznikach.

10.1.4 Regulamin rekrutacji rok szkolny 2020 2021

Zał.1 – Formularz zgłoszeniowy

Zał.2 – Deklaracja oświadczenie uczestnictwa w projekcie

Zał.3 – Oświadczenie uczestnika projektu

Zał.4 – Zakres danych osobowych

Zał.5 – Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zał.6 – Oświadczenie o wizerunku

Zał.7 – Wzór protokołu rekrutacyjnego

Informacje o aktualności

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content