Timeline Stories

Reforma systemu szkolnictwa i zmiana nazwy

W wyniku reformy systemu szkolnictwa, od roku 2002 szkoła przyjęła nazwę: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. W ramach zespołu szkół funkcjonowały licea: I Liceum Ogólnokształcące i Liceum Profilowanie.

Czytaj więcej

Upaństwowienie szkoły i przemianowanie na „Państwową Szkołę Ogólnokształcącą stopnia Licealnego im. Tadeusza Kościuszki”

1 marca 1948 roku Ministerstwo Oświaty upaństwowiło szkołę i nadało jej nazwę: Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Tarnowskiej. Od września 1948 szkołę przemianowano na Państwową Szkołę Ogólnokształcącą stopnia Licealnego im. Tadeusza Kościuszki. W tych czasach dyrektorami szkoły był Mieczysław Szymański do 1968 roku, a po nim kolejno: Jan Grodkowski (1968-1969) Stefan Kmieć (1969-1975) Stefan Niemczura (1975-1978) Kazimierz Linek (1979-1985) Alicja Ziętara (1985-1988) Roman Minor (1988-1997) Irena Czternastek (1997-2007) Marta Chrabąszcz (2007-2012) Agata Fido (2012-2014) Barbara Golemo (2014-2019).

Czytaj więcej

Sytuacja szkoły przed i podczas II wojny światowej

W latach trzydziestych po reformie jędrzejewiczowskiej z roku 1932 zmieniającej organizację szkoły średniej ogólnokształcącej, struktura szkoły obejmowała 4 -letnie gimnazjum i 2 -letnie liceum. Taką strukturę organizacyjną łącznie z patronem szkoły zatrzymano do 1947 roku. Warto nadmienić, iż szkoła, posiadająca w ostatnim roku przed wybuchem II Wojny światowej 4 klasy gimnazjalne i 2 klasy licealne, oraz 283 absolwentów zawdzięczała swe istnienie i rozwój troskliwej opiece miasta, oraz ofiarnej pracy grona pedagogicznego. Do wybuchu II Wojny światowej kolejnymi dyrektorami byli: Jan Prokopek (1920-1925) Ludwik Kita (1925-1928) Wilhelm Kuczera (1928-1930) Mieczysław Szymański (1930-1968)

Czytaj więcej

Zatwierdzenie gimnazjum nowej nazwy

W 1925 roku na wniosek Rady Pedagogów i właściciela szkoły, Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego rozporządzeniem z 10 czerwca zatwierdzono gimnazjum dąbrowskiemu nazwę: „Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne im. Tadeusza Kościuszki Towarzystwa Przyjaciół Szkoły średniej”.

Czytaj więcej

Nadanie praw gimnazjów państwowych klasom I i II prywatnego gimnazjum w Dąbrowie Tarnowskiej

8 czerwca 1921 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nadało prawa gimnazjów państwowych klasom I i II prywatnego gimnazjum w Dąbrowie Tarnowskiej. Inicjatorami założenia szkoły średniej byli miejscowi działacze i nauczyciele m. in. inż. Stanisław Szpak, Władysław Tryba skupieni w Towarzystwie Przyjaciół Szkoły średniej.

Czytaj więcej

Przydatne Informacje

Adres szkoły

Piłsudskiego 44, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Dane kontaktowe

0-14 642-23-94 1lo.dabrowa@gmail.com

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Rekrutacja online

Skip to content